Du er her

Psykologspesialist/psykolog i FACT-team Sør-Gudbrandsdal

Sykehuset Innlandet HF - DPS Poliklinikk LHM

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) Sør-Gudbrandsdal er etablert som et samhandlingsprosjekt mellom DPS Lillehammer, kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron og NAV. Teamet jobber etter FACT-modellen og tilbyr langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig og tverrfaglig behandling med fokus på bedring av funksjonsevne, arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. Teamet er tverrfaglig sammensatt, og jobber etter en endringsfokusert og recoveryorientert tilnærming.

Du må legge ved kopi av relevant utdanning og kopi av tidligere tjenesteattester i annonsen.

Det er ønskelig med 2 stk referanser derav siste arbeidsgiver. 


Arbeidsoppgaver 

Vi søker en psykolog/ psykologspesialist som ønsker å jobbe i en fleksibel og fremtidsrettet helsetjeneste. Du vil ha stor mulighet til å kunne påvirke utviklingen av FACT samarbeidet i Sør- Gudbrandsdal. Du har et stort engasjement for pasientgruppen, og vil jobbe med mennesker i deres naturlige kontekst der endring faktisk skjer. Stillingen er fast.       

Som psykolog/ psykologspesialist i FACT- teamet vil du kunne ha muligheten til en variert arbeidshverdag i et godt fungerende, fleksibelt og faglig sterkt team. Du vil ha stor mulighet til å utvikle din rolle som psykolog/ psykologspesialist i teamet med fokus på nytenkning og innovative løsninger, og å bidra til videreutvikling av teamet.  

Du vil ha et særskilt ansvar for utredning, vurdering og diagnostisering med god støtte av et tverrfaglig team. Du får også et ansvar for å bidra i fagutvikling, undervisning og veiledning i teamet. Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere. Ambulant virksomhet. 

Det legges til rette for deltakelse i psykologfaglig nettverk i DPS og kommunen. Det tilbys og legges til rette for spesialisering ved tilsetting av psykolog og vedlikeholdsaktivitet for spesialister. Gode muligheter for øvrige kurs.


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist/psykolog, norsk autorisasjon
 • Klinisk kompetanse og erfaring innen feltet psykisk helse- og rus
 • Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig
 • Førerkort, klasse B


Personlige egenskaper 

Du er selvstendig, ansvarsbevisst og trygg på egne vurderinger, samtidig som du evner å jobbe i et team og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Du har ønske om å kunne jobbe fleksibelt og bruke en kreativ tilnærming til pasientgruppen. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr 

 • Et spennende og fleksibelt utviklingsarbeid med utprøving av FACT-modellen i regionen Sør- Gudbrandsdal i et fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere som har bred tverrfaglig kompetanse.
 • Varierte arbeidsoppgaver og arbeidsdager.
 • Tilrettelegging for spesialisering ved tilsetting av psykolog og vedlikeholdsaktivitet for spesialister.
 • Alle i FACT-teamet skal delta på nasjonalt opplæringsprogram for ACT- og FACT-team. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Lønn etter avtale.
 • FACT- teamet har arbeidssted tilknyttet DPS Lillehammer.
 • Arbeidstid innenfor normal dagarbeidstid.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.

 

 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Eva Tveit, enhetsleder, tlf. 948 73 807, e-post eva.tveit@sykehuset-innlandet.no

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. februar 2021