Du er her

Psykologspesialist/psykolog i døgnenhet

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss www.unn.no

Vi søker etter psykologspesialist/psykolog i 100 % stilling med primært kliniske arbeidsoppgaver.

Arbeidsplassen er lokalisert i Håkvik på Ankenesstrand omtrent 12 kilometer sør for Narvik sentrum i påvente av at nye Narvik Sykehus bygges. Vi gir tilbud om spesialisthelsetjenester til befolkningen i Gratangen, Evenes, Tjeldsund, Narvik, Ballangen og Tysfjord øst.

Døgnenheten vår er en velfungerende psykiatrisk enhet bestående av 12 senger. Personalet er tverrfaglig sammensatt, og enheten tar imot elektive og akutte innleggelser. I avdelingen jobber man tett opp mot kommunale instanser og internt i sykehuset (DPS Narvik) med både ambulant akutteam og voksenpsykiatrisk poliklinikk.

Enheten består av enhetsleder, 1 overlege, 2 psykologer, fagutvikler og miljøpersonal med bred sammensatt erfaring. Det arbeides tverrfaglig i avdelingen, og det er en eklektisk tilnærming til utredning/behandling. Det legges vekt på at enheten er under faglig utvikling, som er i tråd med byggingen av nye Narvik sykehus, og det er fokus på fag internt for å holde tritt med utviklingen som er innenfor utredning/behandling av psykiske lidelser, samt pakkeforløp.

Narvik er lokalisert med knutepunkt til Tromsø, Lofoten, Steigen og områdene rundt. Det er en spennende plass med alpinanlegg, frikjøring og toppturmuligheter, sykkel- og turstier, langrennsløyper, klatrehall og fantastiske turområder for den fritidsinteresserte. Kanskje vi til og med får et VM på ski om noen år!

Nye Narvik sykehus er under planlegging og vil romme alle fagfelt under samme tak; somatikk, rus og psykiatri. De ansatte i UNN Narvik er tatt med inn i planlegging av Nye Narvik sykehus for å medvirke til både utforming av bygg, samhandling og utvikling av fremtidens sykehus.

Vi ønsker deg velkommen og ser frem til å ha deg med på laget!

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter
 • Samarbeid med aktuelle instanser, pårørende og barn som pårørende
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling
 • Bidra i internundervisningen
 • Deltagelse generelt i utviklingsarbeidet for UNN
 • Spesialister har i tillegg spesialspesifikke arbeidsoppgaver som kan inkludere blant annet veiledning, godkjenning av epikriser, rådgiving/spesialistmedvirkning i behandlingsforløp med ikke-spesialister, og deltakelse i inntaksarbeid/vurderinger av henvisninger
 • Andre spesialistoppgaver kan komme i tillegg


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog, eventuelt norsk lisens
 • Spesialister må ha godkjent norsk spesialisering, fortrinnsvis innen klinisk voksenpsykologi, men andre spesialiseringer vil kunne tas i betraktning
 • Beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemtenkning og systemkunnskap)
 • Kunnskap om helsemyndighetenes lov- og forskriftsverk
 • Førerkort

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og god humor
 • Mulighet for psykologspesialisering
 • Hvis du ikke er psykologspesialist tilbyr vi veiledning
 • Vi har fokus på vårt fag og fagutvikling
 • Felles veiledning for hele personalgruppen månedlig
 • Mulighet for videreutdanning

 

Kontaktinformasjon: Beathe Fridfeldt, enhetsleder, tlf. 76 96 89 30.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. mars 2019