Du er her

Psykologspesialist/psykolog - Finnmarkssykehuset HF - VPP Tana, Klinikk Kirkenes

Finnmarkssykehuset HF - VPP Tana, Klinikk Kirkenes

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her.

Ved DPS Øst-Finnmark, VPP Tana har vi ledig 1 x 100 % og 1 x 50 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. 


DPS Øst-Finnmark -Avdeling for voksen - yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud. VPP Tana  er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som yter bistand i forhold til et bredt spekter av psykiske lidelser og rus. Vi har et tverrfaglig sammensatt personale med alle fagstillinger, blant annet 3 fast tilsatte Psykiatere.

Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, andre instanser i spesialisthelsetjenesten, samt innad i DPS’et.  VPP Tana  yter primært tjenester til kommunene Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg og til dels Vadsø. Vi har etablert D-FACT-team,  og er i prosess med utvikling av rustilbudet i opptaksområdet. 

Her kan du også være med på å utvikle et spennende tilbud!  DPS Øst utvider tilbudet til innsatte i Vadsø kretsfengsel, og vi oppretter nå et team som vil ambulere til fengslet. Teamet vil være tverrfaglig sammensatt, og planlegges å bestå av behandler/psykiater/psykologspesialist/psykolog. Teamet vil ha et tett samarbeid med kriminalomsorgen og fengselshelsetjenesten, om å styrke stedlige tjenester i Vadsø fengsel.

Deatnu/Tana er grenselandet mot Finland. Bare den mektige Tanaelva skiller. Kommunen har dype røtter fra samisk kultur og er et eldorado for de som elsker friluftsliv med både hundekjøremiljø, jakt-, fiske- og hestemiljø. Om vinteren kan du også oppleve naturen via ski og scooter. Sommeren kan by på mange fine toppturer, eller turer med telt og bærspann! Her er godt med fritidstilbud, blant annet treningssenter og nytt basseng. Barn og ungdom som vokser opp i Tana har en trygg og god oppvekst! 

Vi ønsker deg velkommen til å søke stilling hos oss! 

Tiltredelse etter avtale. 


Arbeidsoppgaver

 • Bidra faglig gjennom teamarbeid
 • Behandler- og spesialistoppgaver
 • Undervisning og veiledning
 • Deltakelse i inntaksteam, samt samarbeid med flerfaglig behandlingsteam
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist eller psykolog
 • Spesialist i klinisk psykologi eventuelt ruserfaring er en fordel, men ikke et krav
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke -nordiske statsborgere må derfor minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå


Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en åpen, vennlig person som både kan vise ro og sindighet - men også vise handlekraft og ta avgjørelser raskt hvis nødvendig
 • Gode samarbeidsevner både innad i avdelingen og vårt DPS, samt ut mot kommunene og Finnmarkssykehuset er nødvendig
 • Vi liker å snakke sammen både for å samkjøre avdelingen og for å ha et tillitsfullt og realt forhold til hverandre. Vi har omsorg for hverandre og godt humør og gleder oss til å dele det med deg
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Her kan du være med på å videreutvikle tilbudet vi har
 • Et sosialt lokalmiljø, med et variert friluftsliv og kulturtilbud
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift 
 • Finnmarkssykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Vi er åpne for dialog rundt mulighet for pendleravtaler
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm


Generell informasjon

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere. 


Kontaktinformasjon: Janne Cecilie Askildsen Trane, klinisk konsulent/stedfortreder leder, tlf. (+47) 789 67 240, e-post Janne.Cecilie.Askildsen.Trane@finnmarkssykehuset.no og Hilde Gunn Schanche, enhetsleder, tlf. (+47) 917 51 819, e-post Hilde.Gunn.Belinda.Schanche@finnmarkssykehuset.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
7. juli 2022