Du er her

Psykologspesialist/psykolog - fengsel

Sørlandet sykehus HF - DPS Østre-Agder / Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

I løpet av 2020 skal det etableres to nye fengsler på Agder, med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland. Evje fengsel er fra før etablert som et rent kvinnefengsel med 30 plasser, inklusive 8 rusmestringsplasser.

Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus skal utvide, videreutvikle og styrke spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Agder.

Det er en målsetning å skape et spesialisert og koordinert fagmiljø på tvers av klinikken for å sikre et likeverdig tjenestetilbud til de innsatte uavhengig av soningssted.

Klinikk for psykisk helse har nå et behov for å tilsette flere psykologspesialister/psykologer med kompetanse innen psykisk helsevern for voksne og/eller TSB som skal arbeide inn mot fengslene.

De som tilsettes bør ha interesse for fagfeltet og et ønske om å bidra i utviklingen av et solid spesialisthelsetjenestetilbud til de innsatte. Stillingene vil kreve utstrakt grad av samarbeid med kriminalomsorg og den kommunale fengselshelsetjenesten.

Arbeidssted vil i stor grad være fengslene i Froland og Evje. Stillingene vil bli organisatorisk plassert i DPS Østre Agder eller Avdeling for rus- og avhengighetsmedisin (ARA) etter avtale og avhengig av søkernes kompetanse.

For mer informasjon om de aktuelle avdelingene, vennligst se: 1) DPS Østre-Agder, 2) ARA i Klinikk for psykisk helse.


Arbeidsoppgaver 

 • Klinisk/terapeutisk arbeid med pasienter
 • Utredning, diagnostisering og behandling 
 • Utforming av behandlingsplaner 
 • Samarbeid internt og eksternt
 • Spesialister må påregne veiledning av psykologer med lisens, i spesialistutdanning og deltakelse i vurderings/-inntaksteam


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå
 • Erfaring med grupper og veiledningskompetanse er en fordel


Personlige egenskaper 

 • Faglig nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for fagfeltet
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Gjennom holdninger, adferd og kommunikasjon er alle medarbeidere i SSHF medansvarlige for å fremme likestilling og likeverd på vår arbeidsplass.


Kontaktinformasjon: Joyce Pigao, avdelingssjef DPS Østre Agder, tlf. 463 71 282 og Frode Dunsæd, avdelingssjef Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, tlf. 941 33 479.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
21. juni 2020