Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Helse Stavanger HF- BUP Sandnes

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Psykisk Helsevern Barn og Unge, Avdeling poliklinikk har ansvar for det polikliniske tilbudet til barn og unge i alderen 0-18 år. Avdelingens hovedoppgave er å undersøke, diagnostisere, gi råd/veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no

BUP Sandnes er en av 9 poliklinikker ved avdelingen.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Arbeidsoppgaver 

 • Arbeidet består hovedsaklig av utredning og behandling av barn/unge med psykiske vansker
 • Jobber individuelt og i tverrfaglige team med leger, pedagoger og sosionomer
 • Tilstrebe gode relasjoner med barn/unge og deres familier er viktig for å kunne gi et godt tilbud til pasient og foresatte
 • BUP Sandnes har et utstrakt samarbeid med instanser i 1. linje som fastlege, helsestasjon, skoler, barnehager, PPT og barnevern. Dette gjør gode samarbeidsegenskaper påkrevd


Kvalifikasjoner 

 • Det kreves erfaring med, og interesse for, klinisk arbeid med barn og deres familier
 • Du må ha norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Vi søker etter en psykolog som har erfaring fra det å arbeide med barn/ungdommer og deres familie, fortrinnsvis fra BUP
 • Du må ha gode referanser og oppdatert CV


Personlige egenskaper 

 • I tillegg til faglig kompetanse skal kandidaten inneha personlige egenskaper som passer arbeidet og arbeidsmiljøet på poliklinikken
 • Sentrale punkt er i denne sammenheng: Stabilitet (til å kunne håndtere variasjon i arbeidsmengde og arbeidsområde), tilpasningsdyktig og samarbeidsorientert (som en del av tverrfaglig team)
 • Selvstendighet, kunne arbeide målrettet på egen hånd
 • Evne til å sluttføre oppgaver


Vi tilbyr 

 • Et spennende fagmiljø innenfor de fleste terapiretninger
 • De fleste av våre medarbeidere har årelang erfaring med utredning og behandling
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypninggrupper innenfor flere fagområder
 • Veiledning i henhold til videre spesialisering vil bli imøtekommet og det foregår en relevant internundervisning i avdelingen
 • Det er også egne faggrupper for psykologer i avdelingen
 • Avlønning iht. overenskomst
 • God pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som turgruppe og bedriftsidrettslag


Kontaktinformasjon: Arne Veivåg, leder/fagleder, tlf. +47 466 18 813.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. mai 2020