Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Vestre Viken - Asker DPS, ROP Poliklinikk for rus og psykisk helse

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

 

Er du en del av fremtiden? Vi har ledig stilling som psykologspesialist/psykolog!

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) er organisert som egen seksjon under Asker DPS. Målgruppen er ungdom og voksne med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser i Asker kommune. Vi holder til i moderne lokaler i kulturhuset i Asker. ROP-poliklinikken er samlokalisert med Allmennpsykiatrisk poliklinikk. I etasjene under ligger BUP og Barnevernet. Det er jevnlige fagmøter for behandlere på tvers av seksjoner.

Arbeidsoppgavene er varierte og stiller krav til et bredt metodespekter og fordrer et tverrfaglig samarbeid med kollegaer og kommunene. ROP-poliklinikken er samorganisert med Forebyggende Familieteam for Asker og Bærum, FACT-team og et TIPS-team. Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP) i Asker DPS har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Det er også muligheter for et vikariat og et engasjement. Tiltredelse etter avtale.


Arbeidsoppgaver 

 • Den primære oppgaven er samtalebehandling og det er mulighet for å følge pasienter over lang tid. Pasientgruppen er svært variert og vi gir også tilbud til pårørende. Det vil være naturlig at psykologen/psykologspesialisten er med i poliklinikkens fagutviklingsprosjekter. ROP-poliklinikken er spesielt opptatt av å gi ungdom og unge voksne et godt tilbud, FACT-teamet i Asker DPS er organisert under ROP-poliklinikken og spesialister vil ha oppgaver som vedtaksansvarlig overfor pasienter innskrevet i FACT.
 • Poliklinikken yter konsultativ virksomhet (rådgivning, veiledning, undervisning) overfor kommune og andre enheter. Psykologspesialisten vil også få oppgaver knyttet til pasienter på TUD. Behandlergruppen vil, når alle stillinger er på plass, bestå av seksjonsleder som er psykologspesialist, 5 overleger, 3 psykologspesialister, 3 psykologer, 2 leger i spesialisering og 5 sosialkonsulenter med videreutdanning, samt sykepleier.


Kvalifikasjoner 

 • Psykolog/psykologspesialist med klinisk spesialitet og norsk autorisasjon. Erfaring fra klinisk arbeid er en forutsetning.


Personlige egenskaper 

 • Faglig engasjement
 • Evne til å ta initiativ og være en pådriver
 • Selvstendighet, fleksibilitet og ansvarsbevissthet
 • Evne til samarbeid, skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil være avgjørende


Vi tilbyr 

 • Et velfungerende og støttende tverrfaglig kollegium. Varierte arbeidsoppgaver
 • Svært godt, erfarent og engsjert kollegafellesskap i en veldrevet seksjon
 • Mulighet for gjennomslag for egne ideer og visjoner


Kontaktinformasjon: Beate Nordby Schwensen, seksjonsleder, tlf. +47 480 37 180.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
29. mai 2020