Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Akershus universitetssykehus HF, Barnehabilitering

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.

Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger.

Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.

Erfaring med utredning av autisme/utviklingshemming hos barn?

Avdeling for habilitering har ledig vikariat med snarlig tiltredelse for erfaren psykolog.

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingens hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge (0-17 år) med medfødte og/eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med autisme, cerebral parese, utviklingshemning, syndromer med mer. Noen har også tilleggsproblematikk av atferdsmessig eller psykisk art. Avdelingen har også en sentral rolle i tverrfaglig utredning ved epilepsi, og inngår i den regionale behandlingslinjen for barn og unge med ervervet hjerneskade.

Psykologenes arbeidsoppgaver er først og fremst utredning og diagnostisering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Dette innebærer også tilbakemeldinger til foreldre, ungdommer og lokale instanser, samt å gi råd om aktuelle tiltak.

Avdelingen har om lag 50 ansatte inkludert 10  psykologer, hvorav de fleste er under spesialisering i nevropsykologi. Vi har også erfarne barneleger, spesialpedagoger, vernepleiere og en rekke andre faggrupper, som til sammen utgjør et interessant, engasjert og robust tverrfaglig miljø.

På grunn av økt henvisningsmengde i kombinasjon med permisjoner i psykologgruppen, trenger vi å forsterke utredningskapasiteten med en erfaren psykolog i inntil ett år. Vi ønsker snarlig tiltredelse, og kan for søkere med den riktige kompetansen tilby betydelig fleksibilitet når det gjelder varighet og arbeidstid.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Se vår film her!

Alle må søke elektronisk.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, funksjonskartlegging og diagnostikk, fortrinnsvis i tverrfaglig samarbeid med pedagoger/vernepleiere
 • Tilbakemelding til foreldre/foresatte og lokale ressurser i etterkant av utredning


Kvalifikasjoner

 • Godkjent psykologspesialist/psykolog under spesialisering, gjerne i klinisk nevropsykologi
 • Trygg og selvstendig i utredningsrollen
 • Erfaring med diagnostisk utredning av barn i avdelingens målgrupper er en forutsetning for å bli vurdert til vikariatet
 • Ønskelig med kjennskap til pasientadministrasjonsopplikasjonen DIPS


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner internt og utad
 • En strukturert arbeidsform
 • Effektiv både i selvstendig arbeid og i team med andre
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Et bredt og spennende fagfelt i utvikling
 • Dyktige kolleger og høyt arbeidstempo i et reflekterende miljø
 • Anledning til å påvirke egen arbeidsdag og tidsbruk
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn og vilkår etter avtale


Kontaktinformasjon: Knut Wærstad, avdelingsleder, tlf. 905 07 690 og Anniken Borchsenius, faggruppeleder, tlf. 67 96 22 69, e-post Anniken.Borchsenius@ahus.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. januar 2020