Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt-team, Arendal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Aust-Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse, i Aust-Agder fylket, samt til deres pårørende. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Aust-Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. DPS Aust-Agder har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

AAT tilbyr akutt hjelp som kan bistå førstelinjetjenesten i hele Aust-Agder.  AAT tar imot henvisninger fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. AAT har responstid på fire timer etter mottatt henvisning. AAT bistår også barne- og ungdoms-psykiatrien i helger og kvelder, samt foretar tilsyn ved somatisk avdeling.  AAT jobber ambulant, hvilket betyr at pasienten tilbys vurderinger i eget hjem, hos fastlege, på legevakten eller andre steder. AAT er et flerfaglig team med 6 stillinger for psykologspesialister/psykologer og 6 stillinger for erfarent personell med høgskoleutdanning og relevant videreutdanning. Alle disse arbeider turnus etter oppsatt turnusplan med 35.5 timers arbeidsuke.

På grunn av permisjoner ønsker vi 2 vikarer i inntil 1 år, med mulighet for forlengelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og behandling av pasienter i alvorlig psykisk krise
 • Ta stilling til om pasient skal innlegges eller tilbys hjemmebehandling
 • Veiledning av pårørende og samarbeid med tjenestene i kommunen samt øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Kortvarig oppfølging av pasienter etter utskrivelse eventuelt til annet tilbud er etablert


Kvalifikasjoner

 • Autoriserte psykologer i spesialiseringsløp kan bli vurdert
 • Vi ønsker en person med erfaring, god faglig kunnskap og faglig nysgjerrighet
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS Aust-Agders behov
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå
 • Førerkort for personbil
 • Erfaring fra rusfeltet er ønskelig
 • Psykologspesialist vil ha fagansvaret,  i teamet, sammen med overlege


Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer


Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Ørjan Fossheim, enhetsleder, tlf. 917 67 733 og Anne C Steenfeldt-Foss, teamleder, tlf. 975 13 216.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. januar 2020