Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Vestre Viken - Drammen DPS Poliklinikken Konnerud

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.    I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. 

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud består for tiden av et Akutt-team, et Behandlingsteam og et Arbeid & helse-team (tidl. Raskere tilbake).

Vi har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog, for tiden knyttet til Akutt-teamet.


Arbeidsoppgaver 

 • Håndtering av akutte henvendelser til Drammen DPS, herunder kliniske vurderinger, telefonkonsultasjoner/veiledning med eksterne samarbeidspartnere, samarbeid med døgnavdeling om innleggelser, samt liasonfunksjon/vurderingstjeneste for somatiske/medisinske avdelinger ved Drammen sykehus
 • Vurderingsoppgaver knyttet til en rekke ulike psykiske tilstander
 • Kortvarig oppfølging ved behov 
 • Fagutvikling, kvalitetssikring og kompetanseheving gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning - både innad i akutt-teamet, i seksjonen og i avdelingen
 • Samhandling med eksterne parter både i førstelinjen og i psykiatrisk døgnavdeling
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov


Kvalifikasjoner 

 • Godkjenning som psykologspesialist, alternativt psykolog med relevant erfaring
 • Erfaring fra akuttseksjon, akuttpoliklinikk eller lignende utrednings- og/eller behandlingsmiljøer
 • Utredningskompetanse/kompetanse og erfaring med differensialdiagnostikk
 • Vurderingskompetanse på risiko for vold og selvmord


Personlige egenskaper 

 • Psykologen bør være spesialist og ha klinisk erfaring fra psykisk helsevern, aller helst akutt
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du utviser fleksibilitet og åpenhet overfor kolleger og overfor arbeidsoppgaver
 • Du trives med varierende oppgaver, og kan tåle store variasjoner i arbeidsmengde
 • Du er nøktern, løsningsorientert og effektiv
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt              


Vi tilbyr 

 • Vi tilbyr et godt fagmiljø med dyktige, engasjerte og faglig sterke medarbeidere
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet for å jobbe i andre seksjoner i Drammen DPS og dermed få bred og allsidig erfaring med ulike målgrupper og problemstillinger
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Vi holder til i nye og fine lokaler, flott beliggende ved skoggrensa på Konnerud, i nærheten av busstransport til og fra Drammen sentrum    


Kontaktinformasjon: Hanne Klevmark, seksjonsleder, tlf. 907 00 906.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. oktober 2019