Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Bjørgvin familiekontor

Bjørgvin familiekontor er en lavterskeltjeneste med spesialkompetanse på familierelaterte og relasjonelle problemstillinger. Målgruppen er par, enkeltpersoner, foreldre og barn som opplever kriser og vansker i familieliv og nære relasjoner. Kontoret gir et bredt tilbud som spenner fra forebyggende arbeid til alvorlig og sammensatt problematikk. Kontoret er opptatt av å videreutvikle kvalitet og tjenestetilbud for målgruppen.Familiekontorets oppgaver er hjemlet i Lov om familievernkontor.

Bjørgvin familiekontor er organisert som en diakonal stiftelse, med utgangspunkt i Bjørgvin bispedømmeråd. Kontoret har driftsavtale med Bufetat, region vest og driften finansieres av Bufetat. Kontoret er ett av to familievernkontor, som samlet gir tilbud til innbyggerne i Bergen og omegnskommunene. Kontoret har per i dag 23 stillinger.

En av våre psykologer skal pensjonere seg. I den forbindelse har vi ledig spennende stilling som psykologspesialist/psykolog på Bjørgvin familiekontor.


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Arbeidsdagen ved familiekontoret er spennende og variert. Det er stor bredde både i målgruppen og i tilbudet vi gir. Parterapi, tilbud til barn, vold og høyt konfliktnivå i nære relasjoner er blant de prioriterte satsningsområdene. Som terapeut arbeider man både alene og sammen med andre terapeuter.

 • Terapi og veiledning for par, foreldre og barn, individuelt og i gruppe
 • Foreldremekling ved samlivsbrudd
 • Ulike kurs og gruppetilbud for målgruppen
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet
 • Prosjektarbeid


Ønskede kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist evnt psykolog
 • Erfaring fra terapeutisk arbeid med par, foreldre og barn, individuelt og i gruppe
 • Erfaring med å holde kurs og undervisning
 • Kompetanse og erfaring fra relevante fagområder, spesielt familieterapi, vold, høykonflikt
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å samarbeide med andre om faglige oppgaver
 • Fokus på kvalitet og videreutvikling av det faglige tilbudet

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Kjønn- og alderssammensetning i teamet vil bli vektlagt.

Vi oppfordrer menn og personer med minoritetsbakgrunn til å søke.
  

Vi tilbyr

Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ.

Medlemsskap i Statens pensjonskasse, samt yrkesskade og gruppelivsforsikring.
  

Øvrige opplysninger

Tiltredelse:

Stillingene er ledig per dato og det ønskes oppstart i stillingene så snart som mulig.
I tillegg til den faste stillingen er det mulighet for vikariat hel- og deltid.

Kontaktperson for stillingen: Hilde Kåstad, telefon 55 25 11 50.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. september 2019