Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling for rusbehandling

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Avdeling for rusbehandling tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer.

Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. 

Avdeling for rusbehandling  består av seksjonene poliklinikk rus og avhengighet nord og sør, LAR nord og sør, Døgn stoffavhengige - avrusning og utredning, Døgn alkohol- og medikamentavhengighet og Døgn stoffavhengige behandling, samt seksjon for fellesfunksjoner.
Våre poliklinikker er lokalisert i Sandefjord, Larvik, Horten og Tønsberg, mens døgnseksjonene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.


Vi søker etter en ny psykologspesialist/psykolog for våre døgnseksjoner. Stilling er ledig for snarlig tiltredelse.


Arbeidsoppgaver 

 • Kartlegging, utredning og vurdering behandlingsbehov, samt psykoedukasjon og motivasjonsarbeid med pasientgruppe som i hovedsak er frivillig innlagt, men også tvang etter lov om kommunale helse - og omsorgstjenester § 10.2 og 10.4
 • Arbeidet utføres i tverrfaglig team og i tett samarbeid med poliklinikk og kommunale instanser
 • Veiledning av personalet og samarbeidspartnere
 • Bidra til videreutvikling av det totale behandlingstilbudet ved seksjonene og avdelingen som helhet, herunder bistå med internundervisning


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist/psykolog med spesialisering i rus og avhengighet  eller annen relevant, aktuell spesialitet
 • Psykologer med norsk autorisasjon uten spesialistkompetanse oppfordres også til å søke
 • Erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, og/eller psykiske lidelser er en fordel
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse


Personlige egenskaper 

 • Vi søker deg som har interesse for og gjerne erfaring fra fagfeltet
 • Du trives med høyt arbeidstempo og har evne til å beholde ro og grenser i stressede situasjoner
 • Du har evne  til å jobbe strukturert, fleksibelt, selvstendig og i team
 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling
 • Du har evne og vilje til refleksjon over eget arbeid
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad


Vi tilbyr 

 • Konkurransedyktig lønn
 • Arbeid i et hektisk og  spennende miljø
 • Et tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø¸ og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Tilrettelegging for spesialisering eller vedlikehold av oppnådd spesialitet
 • Studiepermisjon for spesialister ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se KLP
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening


Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLPs pensjonsordning.


Kontaktinformasjon: Christine Østensen, psykologspesialist, tlf. 33 34 12 00, Kari Banggren, seksjonsleder, tlf. 476 40 309 og Katarina Krokeborg, avdelingssjef, tlf. 909 88 715.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. august 2019