Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF, Poli rus og avhengighet nord

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Avdeling for rusbehandling tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling for rusbehandling består av seksjonene Poliklinikk rus og avhengighet og LAR nord og sør, seksjon for Fellesfunksjoner, Døgn stoffavhengige - avrusning og utredning, Døgn alkohol- og medikamentavhengighet og Døgn stoffavhengige behandling. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnseksjonene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.

Poliklinikk rus og avhengighet nord har sitt hovedsete på Linde utenfor Tønsberg, i DPS Vestfold sine lokaler. Vi har også kontorer i Horten. Arbeidsstedet vil være både i Tønsberg og i Horten. Poliklinikken mottar pasienter med sammensatt problematikk med ett eller flere avhengighetsskapende rusmidler, eventuelt med psykisk lidelse som tilleggsproblem. Vi gir også tilbud til pårørende av rusavhengige samt til pasienter med annen avhengighet enn rus, dette gjelder særlig spillavhengighet.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av pasienter innen målgruppen
 • Samarbeid med andre yrkesgrupper og deltagelse i tverrfaglige behandlingsrelasjoner
 • Veiledning til psykologer (gjelder psykologspesialist) eller til ansatte fra andre yrkesgrupper i psykologfaglige spørsmål (gjelder psykolog)


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist
 • Psykologer med norsk autorisasjon uten spesialistkompetanse oppfordres også til å søke
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse


Personlige egenskaper 

 • Vi søker etter deg som har interesse for og erfaring innen det aktuelle fagområdet
 • Du har interesse for å jobbe med ungdom
 • Du er fleksibel, samarbeidsvillig og utviklingsorientert
 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad


Vi tilbyr 

 • Konkurransedyktig lønn
 • Arbeid i et hektisk, men spennende miljø
 • Et tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Tilrettelegging for spesialisering eller vedlikehold av oppnådd spesialitet
 • Studiepermisjon for spesialister ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening


Tilsetting skjer Sykehuset i Vestfold HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.  

Kontaktinformasjon: Eli Katrine Lyssand, forløpskoordinator, tlf. 33 34 63 30 og Camilla Fredriksen, seksjonsleder, tlf. 458 59 529, e-post camfre@siv.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. august 2019