Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Akershus universitetssykehus HF, Ungdomspsykiatrisk klinikk

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Vi søker psykologspesialist/psykolog!

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i avdeling BUP innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Vi er en klinikk for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlig psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt, men tar også inn pasienter etter søknad til utredning og behandling.

Ungdomspsykiatrisk klinikk ledes av seksjonssjef. Vi har to poster med 7 senger hver, en fagstab, en merkantil gruppe og et Mobilt behandlingsteam. Hver post har en postleder samt en miljøterapeutstab. Vi har en åpen og en lukket post. Klinikkens fagstab er bemannet med 3 overleger, 2 leger i spesialisering, 3 psykologer, 3 familieterapeuter, 1 musikkterapeut, 1 deltid klinisk ernæringsfysiolog, i tillegg merkantil stab.

Klinikken har eget Mobilt behandlingsteam med 10 ansatte som ledes av psykologspesialist. Teamet består i tillegg av psykologspesialist, psykologer, klinisk sosionom, klinisk vernepleier, klinisk barnevernspedagog og psykiatrisk sykepleiere.

Alle søkere må søke elektronisk.


Arbeidsoppgaver 

 • Psykologfaglig ansvar for inneliggende pasienter
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling
 • Gi veiledning (psykologspesialist)
 • Planlegge individuell behandling for pasienter i avdeling
 • I samarbeid med øvrig personell: Vurdering, utredning og individuell behandling


Kvalifikasjoner 

 • Vi søker etter spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi
 • Psykolog med ønske om fordypning i barn- og unge kan også komme i betraktning
 • Det er ønskelig med erfaring fra døgnbehandling med barn og unge dag døgn, både akutt, utredning og elektivt


Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt


Vi tilbyr 

 • Et spennende, inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø, med tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Arbeid i et miljø med høyt faglig nivå, og som gir rom for videre faglig utvikling
 • Kurs, etter- og videreutdanning, samt veiledning både i gruppe og individuelt
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Organisert trening for ansatte i arbeidstiden


Kontaktinformasjon: Thomas Blikshavn, enhetsleder og Inger-Lise Olsen, seksjonsleder, tlf. 67 96 54 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
21. august 2019