Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus - DPS Aust-Agder, gruppeenheten

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no

 

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Aust-Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Aust-Agder har en enhet bestående av et gruppeteam som gir gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi og tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand. Gruppeteamet har 14 fagstillinger med 7 psykologer hvorav  4 psykologspesialister. Teamet har også 4 DBT terapeuter, overlege, fysioterapeut og merkantil ressurs.  

Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. DPS Aust-Agder har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

DPS Aust-Agder har et stort fagmiljø med mange overleger, psykologspesialister, psykologer og sykepleiere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

Gruppeteamet har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Arbeidsoppgaver 

 • Gruppeteamet gir primært tilbud til pasienter med personlighetsforstyrrelser. Arbeidsformen er gruppeterapeutisk, supplert med individuell psykoterapi og psykomotorisk behandling. Siden 2005 har vi anvendt skjema/modus- terapi, både individuelt og i gruppe, i nært samarbeid med norske og internasjonale miljøer. I 2017 ble DBT-teamet ved DPS Aust-Agder en del av gruppeteamet.
 • Arbeidsoppgaver innebærer også:
  - Utredning og planlegging av behandling
  - Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere
  - Veiledning og fagutviklingsarbeid


Kvalifikasjoner 

 • Gyldig lisens/autorisasjon som psykolog
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med grupper og veiledningskompetanse er en fordel
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med enhetens behov


Personlige egenskaper 

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet er viktige egenskaper
 • God struktur
 • God skriftlig fremstillingsevne


Vi tilbyr 

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjøring etter avtale


Kontaktinformasjon: Anne Dalen, enhetsleder tlf. 918 85 088 og Annette Lilletvedt, teamleder/psykologspesialist, tlf. 37 01 44 44.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. august 2019