Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - Spes. pol. psykosom./traumer

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Sørlandet sykehus HF (SSHF) søker etter personell med kunnskap og ønske om å arbeide i et spennende og utfordrende felt. Ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer lyser vi ut to faste stillinger som psykologspesialist med tiltredelse snarest.

Vår virksomhet innebærer spesialisert Liaison funksjon mot de somatiske avdelinger ved SSHF i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord i tillegg til funksjon som spesialisert refusjonsberettiget poliklinikk.

Poliklinikkens virksomhet hviler på fire søyler:

(1) Utredning og behandling av pasienter med komplekse traumetilstander / dissossiative lidelser (langtiddbehandling), utredning/behandling av pasienter med enkeltstående traumer (korttidsbehandling).

(2) Liaison funksjon opp mot somatiske avdelinger ved SSHF i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, samt utredning/ behandling av psykosomatiske tilstander.

(3) Veiledning og undervisning av annet personell ved SSHF og kommunehelsetjeneste, med formål om å spre traumespesifikk behandlerkompetanse. Avdelingen har tatt aktivt del i etablering av opplæringsprogram i traumekompetanse og behandling i klinikken.

(4) Migrasjonshelse og torturutredninger: poliklinikken har en spesiell kompetanse på helsemessige utfordringer knyttet til Migrasjon og en del av pasientmassen er flyktninger.

Bemanning består i dag av 2 leger (1 psykiatere og avd. leder som er samfunnsmedisiner), 6 psykologer og 2 sekretærer.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.


Arbeidsoppgaver 

 • Pasientbehandling - poliklinisk - gruppebehandling
 • CL-liaison virksomhet
 • Internundervisning / fagfelleveiledning / konsultativ tjeneste
 • Veiledning og undervisning


Kvalifikasjoner 

 • Det søkes etter personell som har interesse for og kunnskap om utredning og behandling av traumerelaterte lidelser, psykosomatiske lidelser, smertebehandling og tverrfaglig samarbeid. Det vil være en fordel med en grunnutdanning i psykoterapi (institutt for psykoterapi, karakteranalytisk institutt og lignende) i tillegg til traumespesifikke behandlingsmetoder (EMDR, CBT, Sensorimotorisk Psykoterapi ol). Interesse for transkulturell psykiatri, kroppsorienterte behandlingstilnærminger, og erfaring med gruppebehandling er et pluss
 • Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring
 • Det er også ønskelig med interesse for metodeutvikling / forskning / veiledning og undervisning
 • Psykologer med kort tid igjen til ferdig spesialist kan også søke


Personlige egenskaper 

 • Vi ønsker personer som er fleksible, har evne til tverrfaglig samarbeid og som samtidig kan arbeide selvstendig
 • Vi etterstreber en åpenhetskultur blant de ansatte, der evne til å innreflektere eget bidrag i terapirelasjoner samt ønske om å utvikle seg som terapeut og menneske forutsettes


Vi tilbyr 

 • Et fagfelt i utvikling med engasjerte kolleger, spennende utfordringer med mulighet for faglig videreutvikling og et godt arbeidsmiljø


Kontaktinformasjon: Birgit Nanki Johanne Lie, avdelingssjef, tlf. +47 38 03 85 80 / +47 977 28 048.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
11. august 2024