Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

BUPP Moss er en av fem barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i BUP/HABU ved Sykehuset Østfold, og har ansvar for kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby.
Poliklinikken har en stabil og engasjert og erfaren medarbeidergruppe med 24 behandlerstillinger hvor 10 stillinger for psykologspesialist/psykolog.

Vi har nå ledig:

 • 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog
 • 100 % vikariat for psykologspesialist/psykolog/familieterapeut 


Poliklinikken har etablert 4 generalist-teams og spesialiserte teams innenfor nevropsykologi, sped- og småbarn, spiseforstyrrelse, traume og psykose/bipolar.

Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer utredning og behandling av barn og ungdom med et vidt spekter av vansker, og vi er opptatt av å gi et utrednings- og behandlingstilbud som er godt tilpasset til den enkelte pasient og familie, samt å være faglig oppdatert og å ha fokus på samarbeid med kommunale tjenester. 

Vi ønsker velkommen medarbeidere som vil bidra med engasjement og kunnskap.

Seksjonen er plassert på sykehuset i Moss, og er lett tilgjengelig fra E6 med gode parkeringsmuligheter. 

Vennligst oppgi i søknaden hvilke(n) stilling(er) du søker på. Søknadene vil bli lest og vurdert forløpende.

Ansettelser kan skje før søknadsfrist utløper.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av barn, ungdom og familier
 • Veiledning av psykologer
 • Deltakelse i tverrfaglig team og samarbeid med andre yrkesgrupper innad i poliklinikken
 • Samarbeid og veiledning til kommunale instanser


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Psykologspesialist/psykolog
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språklige ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper 

 • Interesse for både selvstendig arbeid og samarbeid med andre
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Vi tilbyr 

 • Et godt arbeidsmiljø med medarbeidere med god kompetanse og samarbeidsånd
 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for faglig fordypning
 • Mulighet for deltakelse på kurs for videreutdanning
 • En hyggelig arbeidsplass med stabile medarbeidere og gode lokaler
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

_______________________________________________


Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Britt Guri Robertsen, seksjonsleder, tlf. +47 69 86 96 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. juli 2024