Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset Telemark HF - Seksjon for sikkerhetspsykiatri, Psykiatrisk sykehusavdeling

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste. Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4100 ansatte.  Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS Telemark, Psykiatrisk sykehusavdeling og Poliklinisk avdeling TSB og psykose. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.  

Er du psykologspesialist eller psykolog og vil jobbe innen fengselshelsetjenesten/  sikkerhetspsykiatri, da vil vi gjerne komme i kontakt med deg!

 Vi er i ferd med å etablere et  nytt behandlingstilbud.  I norske fengsler er det i dag et betydelig antall personer som er i behov av helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelse ved seksjon for sikkerhetspsykiatri, skal i samarbeid med kriminalomsorgen etablere et helsetilbud i Skien fengsel. Det etableres en egen avdeling I Telemark fengsel avdeling Skien.  Nasjonal forsterket fellesskaps avdeling (NFFA)
 
Vi har et samarbeid med Telemark fengsel også i dag, der vi har tilstedeværelse i fengslet to dager pr uke. Det er psykologspesialist og overlege ved seksjon for sikkerhetspsykiatri som har fast oppdrag i fengselet.
Seksjon for sikkerhetspsykiatri som du vil bli ansatt ved, gir behandling til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, og som ofte er dømt til behandling.
Vi jobber tverrfaglig, og forutsetter at det er et tett samarbeid mellom alle ansatte.
 
Vi er glad for å ha fått oppdraget med å etablere et nytt tilbud, og søker deg som aktivt  vil være med i dette nybrottsarbeidet.
 
Seksjon for sikkerhetspsykiatri, er en av syv seksjoner i Psykiatrisk Sykehusavdeling, som igjen er en del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark HF.
 
Om du allerede bor i området så er du kanskje kjent med mulighetene vårt flotte fylke kan tilby. Vurderer du å flytte til Telemark kan vi skryte av at vi har Norges mest attraktive byer i 2021, hvor tvillingbyene Skien og Porsgrunn har fått Attraktiv by-prisen 2021 for felles innsats og samarbeid om å snu tap av industriarbeidsplasser til en positiv og bærekraftig byutvikling i Grenlandsområdet. I tillegg er det fortsatt gode priser på boliger.
 
Telemark har et stor mangfold av aktiviteter året rundt som passer alle aldere. Vi anbefaler at du tar en titt på Visit Telemark sin fantastiske nettside for inspirasjon.
Sykehuset Telemark og Skien ligger i hjertet av Telemark, sett kursen mot Telemark!


Arbeidsoppgaver

 • Arbeide i team med ansvar for utredning, diagnostisering og behandling av personer som har plass ved NFFA
 • Brukermedvirkning vektlegges, og det jobbes med spesielt stort fokus på forebygging av utagering og vold, og minst mulig bruk av tvang
 • Samarbeid med andre relevante faggrupper, avdelinger og samarbeidspartnere
 • Gi veiledning og støtte til kolleger i alle yrkesgrupper


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist eller erfaren psykolog med erfaring fra utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Kompetanse innen utredning og differensialdiagnostikk
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med alvorlig personlighetsforstyrrelser, selvskadingsproblematikk og traumer
 • Alle våre spesialister bør ha vedtakskompetanse. Vi vil tilrettelegge for å få dette
 • Må beherske norsk eller et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Det  må fremlegges politiattest før tiltredelse i stilling 


Personlige egenskaper

 • Du bør ha et jevnt godt humør, være serviceinnstilt, positiv og ha evne til å skape gode møter og god atmosfære
 • Det kreves også mot, evne og vilje til å kunne gå inn i situasjoner som krever trygghet og grensesetting
 • Høy arbeidsmoral og kontinuitet i arbeidet, vil bli foretrukket. 
 • Løsningsorientert og engasjert
 • Evne til å tenke helhetlig og integrere flere aktører i tjenesteutformingen
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Stilling med spennende faglige utfordringer, nybrottsarbeid
 • Et fagmiljø med mye erfaring og vilje til vekst og utvikling
 • God introduksjon og ivaretakelse av deg som ny
 • Gode muligheter for ulike videreutdanninger og kurs
 • Individuell veiledning av psykologspesialist om du er i spesialisering
 • Spesialister opparbeider seg rett til 4 måneders studiepermisjon hvert 5. år etter enhver tid gjeldende overenskomst
 • Sykehuset kan være behjelpelig med bolig for en oppstarts periode (Sykehuset kan være behjelpelig med å finne arbeid til ektefelle/samboer)
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP


Kontaktinformasjon

Wenche Brønn, psykologspesialist, tlf. 952 16 733
Anne Brynjulfsen, avdelingsleder, tlf. +47 916 62 558
Jørn Johnsen, seksjonsleder, tlf. +47 977 05 202


Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
17. mai 2024