Du er her

Psykologspesialist/psykolog 

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS - Nic Waals Institutt, FACT Ung Grünerløkka

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi, samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no

På Lovisenberg verdsetter vi mangfold og inkludering. Som sykehus for Oslos sentrumsbydeler møter vi mangfoldet i befolkningen hver dag. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til samarbeid og forståelse. Vi håper du vil bli en av oss! 

Vi søker psykologspesialist/psykolog til FACT Ung Grünerløkka  


Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fem kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), Seksjon barn (7 – 12 år), Seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide), Seksjon ambulant behandling (6 – 18 år), som også består av tre bydelsbaserte FACT Ung-team (12-24 år) og Akutt-ambulant hjemmesykehus (0-18 år). Vi har totalt 72 årsverk og cirka 80 ansatte. Nic Waals Institutt har et samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet. Klinikken flyttet i august 2021 inn i nyrehabiliterte lokaler i Spångbergveien.

FACT Ung er et prosjektsamarbeid mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus/Nic Waals Institutt og bydel Grünerløkka. FACT Ung, eller Flexible Assertive Community Treatment-teamet skal gi behandling og praktisk oppfølging i samarbeid med bydel og erfaringskonsulent på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen i FACT Ung er barn/ungdom fra 12-18 (24) år, med alvorlige og/eller sammensatte hjelpebehov som ikke greier å nytte seg av eller har nytte av hjelpeapparatet slik det er i dag. Mange har lav fungering, ofte kombinert med manglende diagnose og rusutfordringer.

I Fact Ung Grünerløkka har vi ledig vikariat 1 år som psykologspesialist. Psykologer som har mindre enn et år igjen av spesialiseringen og som ser det som mulig å ta ansvar for en periode under konstituering som spesialist oppfordres også til å søke stillingen. 

Seksjon Ambulant på NWI har gjennom lederlinjen systemansvaret for stillinger inn mot bydelen, selv om daglig leder for Fact Ung er ansatt i bydelen. Klinikkens kompetanseteam for spiseforstyrrelser, behandling av psykose og nevroutviklingsforstyrrelser er tilgjengelige som drøftings- og/eller utredningsarenaer for behandlere i Fact Ung.

Det er en fordel med kjennskap til Nic Waals Institutt og vår behandlingslinje, men ikke en nødvendig forutsetning for å søke stillingen. Ved interne søknader fra faste ansatte, vil vi legge til rette for permisjon fra fast stilling.


Arbeidsoppgavene omfatter:

Behandling og oppfølging av ungdom, familie og samarbeidsinstanser med etablering av kontakt/allianse og utforming av behandlingsplaner for alle intervensjoner. Jobbe i tverrfaglig team etter Fact Ung-modellen med tavlemøter, gjennomgang av pasientforløp og vurdering av behov for intensitet i oppfølgingen, justering av behandlingstilbud og spesialistvurderinger. Delta i tverrfaglig utredningsarbeid i ambulante rammer der det er behov for å gjøre nye diagnostiske vurderinger, gjøre risikovurderinger o.a. Samarbeid med nettverk og relevante instanser, systemarbeid. Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1. linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste.


Kvalifikasjoner: 

 • Norsk autorisasjon som psykolog og godkjenning som spesialist
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid og oppfølging av sammensatte tilstandsbilder fra PHBU
 • Erfaring fra arbeid med og interesse for ambulant utrednings- og behandlingsarbeid
 • Interesse for utvikling av nye tjenestemodeller
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet, evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Kjennskap til elektroniske journalsystemer, særlig relevant: DIPS Arena


Vi kan tilby: 

 • Et spennende oppdrag med gode muligheter til å være med å påvirke utviklingen av et nytt tilbud for barn og unge
 • Et godt forankret faglig nettverk til NWI og et nytt og spennende arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av stort engasjement og høy faglighet
 • Sykehuset har personalhytter i Trysil og Eggedal
 • En klinikk og et sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Det forventes lojalitet mot sykehusets diakonale verdigrunnlag.

Det bes oppgitt to referansepersoner.

Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.
Ved spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Suzanne Børretzen eller klinikksjef Anne-Benedicte Skirbekk telefon 22 02 88 00.


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
1. desember 2023