Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Sørlandet sykehus - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk i Arendal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Ønsker du å bli vår nye kollega?

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

Poliklinikken i Arendal har følgende stilling ledig:
100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog.

Tiltredelse etter avtale.

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 24,5 årsverk. Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av helseforetaket. I tillegg er det et nært samarbeid med førstelinjetjenesten. Poliklinikken er delt opp i 3 team som har ansvar for hvert sitt geografiske området i Aust-Agder: Team Arendal, Team vest og Team øst. Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge
 • Kartlegging og behandling av traumer
 • Psykolog arbeider i tverrfaglig team
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser og institusjoner, samt andre avdelinger på sykehuset

 
Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel
 • Kompetanse i kartlegging og behandling av traumer er ønskelig
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

 
Personlige egenskaper 

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Kontaktinformasjon: Lars Krogh-Stea, enhetsleder, tlf. 370 75 070/ 918 64 811.
 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. juni 2019