Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Psykosepoliklinikk

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Vil du bli en del av et tverrfaglig team? Vi søker etter en dyktig Psykologspesialist/Psykolog. 


Psykologspesialist/Psykolog - 100 % fast stilling - Tiltredelse ette avtale. 

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling.

Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at pasientene har en aktiv medvirkning i sin behandling, gjerne i samarbeid med sine pårørende, og best mulig utnytter sine ressurser og muligheter for mestring.

Psykosepoliklinikk er lokalisert på Nøtterøy. Vi har en dyktig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering,  sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning innen psykisk helse. Seksjonen er organisert i to team. Et team for førstegangs psykose og et team for tilbakevende psykose. Vi baserer tjenestetilbudet så langt det lar seg gjøre på frivillighet med fokus på pasientens iboende ressurser og ønsket helsehjelp. Du kan lese mer om vårt behandlingstilbud her.

Vi ser frem til å høre fra deg!


Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Psykologspesialist vil ha veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Spesialist med vedtakskompetanse gjør selvstendige vedtaksvurderinger
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer            


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon/lisens som psykolog
 • Psykologspesialist med vedtakskompetanse foretrekkes 
 • Psykolog med erfaring innenfor psykosefeltet er ønskelig 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud        
 • Du har førerkort klasse B


Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig 
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold 
 • Et hyggelig og kollegialt miljø
 • Månedlige faglunsjer med fokus på fagutvikling og kompetanseheving 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

 
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.            

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon

 • Mie Frydenlund Bjønness, seksjonsleder, tlf. 472 70 803
 • Therese Karlson, avd.psykolog, tlf. 33 34 63 30
 • Mette Camilla Moen, avdelingssjef, tlf. 413 06 568


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
11. april 2023