Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjon

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Er du psykologspesialist/psykolog med interesse for sped- og småbarns psykiske helse? Da søker vi deg! 


Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kommunale instanser som arbeider innenfor psykisk helse.

BUPA sped- og småbarnspoliklinikk i Tønsberg tar imot barna fra 0-3 år og risikogravide fra alle kommunene i Vestfold. I tillegg tilbys barn opptil skolealder intensive utrednings- og behandlingstilbud ved spesielt sammensatte og alvorlige tilstandsbilder. Vi har bred kompetanse innen sped- og småbarnsbehandling med 10 kliniske stillinger fordelt på overlege, psykologspesialister/psykolog og spesialister i klinisk pedagogikk /spesialpedagog.

Seksjonen består for øvrig av fylkesdekkende BUP nevropsykiatrisk poliklinikk med 5 stillinger for nevropsykologer, nevropedagog, samt spesialergoterapeut.

Du som ansettes får fast stilling i BUPA fra 01.06.23 og det er i det intensive småbarnstilbudet vi trenger deg nå. Vi håper dette virker interessant, og ser frem til å høre fra deg! Ønsket tiltredelse er 01.06.2023 eller etter nærmere avtale. 


Vi søker deg som

 • Har stor interesse for småbarns psykiske helse i en bio-psyko-sosial forståelsesramme
 • Trives med å arbeide i tverrfaglig utrednings- og behandlingsteam
 • Verdsetter samarbeid med kommunale tjenester, inkludert barnehager, med somatiske avdelinger og øvrig psykisk helsevern
 • Ønsker å bidra til kvalitet- og fagutvikling


Kvalifikasjoner

 • Norsk psykologautorisasjon eller lisens
 • Det er foretrukket at du er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, gjerne med sped- og småbarnsfordypning, eller psykolog som er i gang med spesialiseringen
 • Reell arbeidserfaring med utredning og behandling av barn under 6 år
 • Den som ansettes må beherske norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Den som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).


Personlige egenskaper

 • Du inngir trygghet og tilstedeværelse i møte med sårbare barn og foreldre
 • Du er kreativ og fleksibel, samtidig strukturert i det pasientadministrative arbeidet
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere
 • Du kan trives med undervisningsoppdrag
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen


Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø hvor vi hele tiden jobber for å forbedre helsetjenestene vår
 • Moderne, flotte lokaler med behandlings- og møterom tilpasset avdelingens behov
 • Leasingbil ved ambulant arbeid
 • Egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og avhengighet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.


Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 


Kontaktinformasjon: Berit Lande, seksjonsleder, tlf. 417 03 011.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. april 2023