Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Allmennpsykiatrisk døgnpost Larvik, DPS Vestfold

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no

Vil du være med å styrke og utvikle vårt fagmiljø? Vi søker etter psykologspesialist/psykolog  


DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg.  Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling.

Allmennpsykiatrisk post Larvik har 12 sengeplasser og ca. 23 årsverk. Seksjonen mottar pasienter med mistanke om eller diagnostiserte allmennpsykiatriske lidelser og allmennpsykiatriske/rus- lidelser; det vil si pasienter med sammensatt problematikk innen personlighetsforstyrrelser, alvorlig selvskading, angstlidelser, depresjoner og andre affektive lidelser, evt kombinert med ruslidelse, og som har behov for døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern. 

Tilbudet består av strukturert utredning som grunnlag for diagnostisering. Behandlingen er i hovedsak fokusert på autonomifremmende behandling, og er basert på miljøterapi med fokus på kognitiv miljøterapi, ukentlige gruppebaserte aktiviteter, individuelle samtaler og psykoedukasjon, medikamenter, familie- og nettverksarbeid og oppfølgning i forhold til egen bolig. Seksjonen samarbeider tett med avdelingens poliklinikker, Psykiatrisk sykehusavdeling i Tønsberg (PSY) og psykiatritjenesten i kommunene.
Seksjonen har en sammensatt gruppe av psykiater, lege i spesialisering, psykolog og miljøpersonalgruppen er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Enheten har et trivelig og levende arbeidsmiljø med høy faglighet, støtte og ivaretakelse fra kollegaer. 

Tiltredelse etter avtale. 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter 
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger 
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere 
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for egen faggruppe, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer


Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis etter psykologspesialist, psykologer med kort tid igjen i spesialiseringen kan også søke
 • Autorisasjon som psykolog
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God digital kompetanse og god systemforståelse 
 • God forståelse for norsk helsevesen.


Personlige egenskaper

 • Du bidrar positivt inn i vårt gode samarbeidsmiljø
 • Du har evne og lyst til å jobbe strukturert, fleksibelt, selvstendig og i team
 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling 
 • Du bidrar aktivt til faglig og organisatorisk utvikling 
 • Du har evne og vilje til refleksjon over eget arbeid 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen   


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.    


Kontaktinformasjon

 • Anne Cathrine Hovland, seksjonsleder, tlf. 984 06 445
 • Petter Engell Iversen, pasientkoordinator/stedfortreder, tlf. 917 34 200
 • Mette Camilla Moen, avdelingssjef, tlf. 413 06 568


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
2. april 2023