Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Akershus universitetssykehus HF - DPS Kongsvinger seksjon poliklinikk

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

DPS Kongsvinger har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog i TIRe (psykoseteam). 


Vi søker etter deg som spesialist og/eller i spesialisering i psykiatri som ønsker bidra til nytenkning innen vårt fagområde, med fokus på utvikle ulike behandlingstilbud regi gruppebehandling, effektivisering, veiledning situasjoner internt og eksternt.

Vi søker etter en psykologspesialist som ønsker seg frihet under ansvar og som tenker at hun/han er en sterk fagperson som fortjener fleksibilitet og gode betingelser. DPS Kongsvinger har et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø, og ønsker påfyll av en tydelig spesialist. 

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig jobbprat, og bli overbevist om at DPS Kongsvinger er rett for deg! DPS Kongsvinger har ca 100 ansatte av ulike yrkesbakgrunn. Vi har et helt unikt samhandlingsmiljø internt. Alt av tjenester er samlet under ett tak, poliklinikk, døgnseksjon, kontorseksjon og administrasjon. ARA, avdeling for rus og avhengighet er også i samme hus, noe som fører til gode samarbeidslinjer. Til det beste for pasienten.

 Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Bidra med spesialistkompetanse i klinikken
 • Veiledning og opplæring
 • Rettighetsvurdering
 • Øvrige spesialistoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid


Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som psykolog med spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi
 • Klinisk erfaring og faglig bredde fra spesialisthelsetjenesten
 • Psykologer som innen rimelig tid fullfører sin spesialisering kan også søke
 • Oppdatert på nasjonale retningslinjer og faglig dyktighet
 • Ønskelig med kjennskap til TPH, men ikke ett krav


Personlige egenskaper

 • Evne til faglig refleksjon og å kunne arbeide selvstendig, fleksibilitet og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med ett høyt arbeidstempo og god evne til å prioritere sine arbeidsoppgaver
 • Fleksibel og endringsvillig


Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet og gode kollektive tilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 


Kontaktinformasjon: Cecilie Haldammen, seksjonsleder, tlf. 938 70 411 og Hege Anita Kordahl, ass. seksjonsleder, tlf. 416 82 515.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. april 2023