Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Sykehuset Østfold HF - Helsekartlegging - barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

BUPP Fredrikstad har 100 % ledig stilling for psykologspesialist eller psykolog. 

50 % av stillingen skal benyttes til arbeid med helsekartlegging i samarbeid med BUFETAT og 50 % vil være for klinisk arbeid ved BUPP Fredrikstad.

Poliklinikken flyttet i desember til Cicignon, sentralt i Fredrikstad, og har nå nye flotte lokaler i fjerde etasje i Fredrikstadklinikken. 

Seksjonen har et godt etablert spiseteam, spe- og småbarnsteam og et traume team (TF_CBT). 

BUPP Fredrikstad har områdefunksjon i Østfold for behandling av tvangslidelser (OCD).

BUPP Fredrikstad har også ansvar for avdelings nyetablerte oppdrag tilknyttet Helsekartlegging av barn og unge i samarbeid med BUFETAT.

Denne stillingen innebærer 50 % arbeid med helsekartlegging i BUFETAT sine lokaler på Årum og 50 % klinisk arbeid ved BUPP Fredrikstad.

Formålet med tverrfaglig helsekartlegging er å bidra til at kommunal barnevernstjeneste, fosterhjem og institusjon settes i bedre stand til å gi barn som
plasseres utenfor hjemmet forsvarlig omsorg og oppfølging.

BUPP Fredrikstad har totalt 25 kliniske stillinger, blant annet tre stillinger for overlege, 12 psykologstillinger og andre ulike kliniske profesjoner som sosionomer, pedagoger og familieterapeuter.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og ungdom med ulike psykiske vansker i henhold til nasjonale pasientforløp barn og unge
 • Tverrfaglige drøftinger i team
 • Samarbeid med kommunale instanser i Fredrikstad og Hvaler
 • Veiledningsoppgaver
 • Deltagelse i fagutvikling på seksjonen

Helsekartlegging av barn og unge i samarbeid med BUFETAT
På kartleggingsdagen skal psykolog fra BUP forvalte psykisk helse-perspektivet gjennom å vurdere barnets psykiske fungering og behov innen psykisk helse som vil kunne medføre behov for oppfølging innenfor førstelinjetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten. Vurderingen gjøres på bakgrunn av innhentet informasjon, samtaler med barnet og foreldre/foresatte/pårørende, observasjoner, kartleggingsverktøy og tester.  
 
Dette inkluderer vurdering av barnets psykiske helse, herunder vurdering av indikasjoner for utviklingsforstyrrelser, nevrokognitive vansker, kognitiv funksjon, reguleringsutfordringer, traumer, rus, selvskading, selvmordsatferd og voldsrisiko, samt psykososiale belastningsfaktorer og hvordan psykisk helse påvirker barnet i hverdagen.  


Kvalifikasjoner

 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi
 • Psykolog med relevant erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge kan bli vurdert for stillingen
 • Norsk autorisasjon
 • Sertifikat for bil


Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for å jobbe med barn og ungdom
 • Søkere må kunne jobbe systematisk- både selvstendig og i team
 • Søkere må beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Ved ansettelse vil personlig egnethet samt gode samarbeidsevner bli særlig vektlagt


Vi tilbyr

 • En spennende og krevende jobb jobb i et fagmiljø med høy kompetanse
 • Et godt samarbeidsmiljø med et stort engasjement
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Eivind Z Berg, seksjonsleder, tlf. 915 94 972.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. mars 2023