Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Poliklinikk i Arendal, Spiseteamet

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Velkommen som psykologspesialist/psykolog til oss i spiseteamet i allmenpsykiatrisk poliklinikk! 

Vi ser etter deg som har erfaring med og motiveres av å jobbe med pasienter med ulike former for spiseforstyrrelser. Vi utreder og behandler disse pasientene individuelt. Utvalgte pasienter tilbys i tillegg forsterket behandling i form av gruppeterapi (DBT Eat eller RO DBT). Individuelt jobber vi etter nasjonale retningslinjer og bruker kognitive metoder. Vi legger vekt på en helhetlig forståelse av pasientenes problematikk og symptombilde. 

Du vil bli del av et faglig sterkt team med engasjerte kolleger bestående av psykologspesialister, psykologer, overleger, LIS (leger i spesialisering), spesialsykepleiere, spesialvernepleiere, IPS (jobbspesialister) og erfaringskonsulenter. 

Et fagteam for spiseforstyrrelser er etablert og i pågående utvikling. Sørlandet Sykehus har også vedtatt en kompetansehevingsplan for spiseforstyrrelser. Vi trenger flere kompetente og engasjerte behandlere til teamet vårt. 

Vi er en avdeling med et stort fagmiljø bestående av flere enheter. I enhet for poliklinikk og gruppebehandling har vi i tillegg til spiseteam og allmenteam etablert gruppebehandling for personlighetsforstyrrelser, angst, ADHD og affektive lidelser. Vi oppfordrer våre ansatte til å bidra med sin kompetanse, og ønsker å stimulere til kompetanseheving, fagutvikling og forskning.


I poliklinikken har vi nå ledige 1 x 100 % fast psykologspesialist/psykolog stilling i spiseteam 

Vi ser etter psykologspesialist/psykolog som ønsker å jobbe i spiseteam og har interesse av å være med å videreutvikle dette fagteamet. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Gjøre vurderinger, utredninger og behandling av ulike former for spiseforstyrrelser
 • Behandling gis individuelt og i gruppe
 • Poliklinikken legger vekt på internt tverrfaglig samarbeid og med andre enheter i DPS
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Spesialister må påregne å gi veiledning og bistå andre behandlere i vurderingssamtaler


Kvalifikasjoner

 • Gyldig autorisasjon
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig, nivå B2 eller  “Bergenstesten”
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov 


Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet er viktige egenskaper
 • God struktur
 • God skriftlig fremstillingsevne


Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå, et utfordrende og variert arbeid
 • Internundervisning, fagdager, kompetanseheving og vedlikehold av spesialiteten
 • Veiledning og tilrettelegging for psykologers utdanningsløp frem til ferdig psykologspesialist
 • Studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5. år
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale 


Kontaktinformasjon: Elin Elvemo, psykologspesialist, tlf. 930 76 855 og Anne Dalen, enhetsleder/overlege, tlf. 37 01 44 44.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. mars 2023