Du er her

Psykolog­spesialist / Psykolog

Sykehuset Østfold, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Halden

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.

Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

100 % fast stilling

Vi har ledig stilling for psykologspesialist/psykolog til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen psykisk helsevern for barn og unge.

BUPP Halden har 10 behandlerstillinger. Vi jobber tverrfaglig og stillingen inngår i et behandlingsteam bestående av overlege, psykologspesialister, psykologer, pedagoger og familieterapeut. 

BUPP Halden er en del av avdeling barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering i Østfold. Avdelingen består av 10 seksjoner; fem lokale poliklinikker og fem fylkesdekkende seksjoner. Seksjonene samarbeider på systemnivå og i enkeltsaker. BUPP Halden betjener Halden og Aremark kommune, og målgruppen er barn og unge fra 0-18 år med psykiske vansker og deres familier. Poliklinikken preges av et hyggelig og stabilt arbeidsmiljø, med tradisjon for godt klinisk arbeide.

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, behandling og endringsarbeid med barn og ungdom som har ulike psykiske vansker i henhold til pakkeforløp, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Differensialdiagnostiske vurderinger, i samarbeid med øvrige fagstillinger
 • Familie- og nettverksarbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne aktører som skole, barnehage, barnevern, helsestasjon, PPT og andre seksjoner i sykehuset
 • Deltakelse i tverrfaglige møter og drøftinger
 • Journalføring, inkl. rapport- og epikriseskriving
 • Veiledning internt og eksternt


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra BUPP-feltet og kjennskap til Dips er en fordel


Personlige egenskaper 

 • Er åpen og inkluderende
 • Kan håndtere en hektisk hverdag med tidsfrister og rammer
 • Er selvstendig, men samarbeider også godt i team
 • Er løsningsorientert og fleksibel med sans for utfordringer
 • Er målrettet og systematisk og liker metodisk arbeid


Vi tilbyr 

 • Hyggelig og dyktige kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling og veiledning
 • Spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende og engasjert fagmiljø
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3

Kontaktinformasjon: Snorre Valseth, seksjonsleder, tlf. 69 86 56 00 og tlf. 954 01 454, e-post snorre.valseth@so-hf.no og Kristin Gulbrandsen, psykologspesialist/psykologfaglig rådgiver, tlf. 69 86 56 00, e-post kristin.gulbrandsen@so-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
12. juni 2019