Du er her

Psykologspesialist/psykolog

St. Olavs Hospital - BUP ved Barne- og ungdomsklinikken (konsultasjonspsykiatri og psykosomatikk)

BUP - klinikk er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag.

Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Klinikken består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkdal, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF.

Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Klinikken har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

Det lyses ut 1 vikariat 100 % stilling som psykologspesialist/psykolog i BUP poliklinikk Barne- og ungdomsklinikken, med mulighet for fast tilsetting.
Oppstart 01.08.19 eller etter nærmere avtale med leder.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker og samtidig somatiske plager eller sykdom. Arbeidsoppgavene er allsidige innenfor feltet konsultasjonspsykiatri- og psykosomatikk, psykisk helse ved kronisk sykdom og krisehåndtering i forbindelse med somatisk sykdom og skade
 • Samarbeid med leger og annet helsepersonell i somatisk spesialisthelsetjeneste for barn og ungdom. Vi samarbeider også med andre BUP-enheter og eksterne instanser
 • Delta i klinikkens utviklings-, forsknings- og undervisningsarbeid

 
Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier
 • Erfaring fra somatikk eller innen feltet liaisonpsykiatri/psykosomatikk, helsepsykologi er en fordel
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt

 
Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til tverrfaglig arbeid, fleksibilitet samt personlig egnethet og interesse for fagområdet
 • Interesse for og evner innen undervisning og annen faglig muntlig framstilling
 • Egenskaper som utfyller teamet vårt og evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet

Personlige egnethet vil bli tillagt stor betydning ved tilsetting.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.


Vi tilbyr 

 • En engasjert kollegagruppe og høyt faglig nivå
 • Et læringsorientert team
 • Mulighet for å delta i fagutviklings- og forskningsprosjekter etter nærmere avtale
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Arbeidsplass i en IA-inkluderende arbeidslivsbedrift


Kontaktinformasjon: Anne Karen Leira Bakken, seksjonsleder, tlf. 72 57 48 36.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. juni 2019