Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Fekjær psykiatriske senter

FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

3528 HEDALEN I VALDRES

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør Øst RHF. Senteret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet. Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18–35 år med alvorlige psykiske lidelser. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3–4 måneder.  Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også andre forståelsestilnærminger, av kognitiv og relasjonell inspirasjon. «Midt i et levende kulturlandskap danner et gardstun med småhus og tømmerhus en annerledes ramme, der aktiviteter og deltagelse er en viktig del av behandlingen».  

Fekjær har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologspesialist, spesialsykepleiere, sosionomer, idrettskonsulenter. Alle stillinger er besatt. I tillegg til avtalen med Helse Sør Øst RHF har Helfo godkjent Fekjær for inntak etter ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV). Fekjær vil gjennom denne ordningen utvide kapasiteten. Dette vil kreve mer fagpersonell og søker derfor etter

PSYKOLOGSPESIALIST/PSYKOLOG I  100 % STILLING

Arbeidsoppgaver:

 • Diagnostisering og kartlegging
 • Gi psykoterapi/individualterapi og gruppeterapi, som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling
 • Delta innen FOU-arbeid
 • Arbeidet vil vesentlig være ved døgnenheten, men etter nærmere avtale noe i poliklinikken

Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:

 • Spesialist i klinisk psykologi (psykolog uten spesialitet er velkomne til å søke – vil få veiledning)
 • Interesse og forståelse for miljøterapeutisk arbeid
 • Bred erfaring fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet 
 • Interesse for veiledning og undervisning

Vi tilbyr:

 • Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med bl.a. faste fagdager
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
 • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
 • Lønn etter avtale med pensjons- og forsikringsordning
 • Gode og moderne boliger til leie også for familie
 • 6 måneder prøvetid

For mer informasjon om Fekjær: www.fekjær.no

For mer informasjon om Hedalen: www.hedalen.no

Kontaktpersoner: Rådgiver Alf Skar, tlf. 970 63 266, e-post alf.skar@fekjaer.no Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, tlf. 915 13 484, e-post tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

 

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 20. mai pr. post eller elektronisk til: post@fekjaer.no

Annonsen er fra Tidsskriftets mai-utgave som utkommer 2. mai 2019

Arbeidssted
Fekjær psykiatriske senter
Søknadsfrist
20. mai 2019