Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Ungdomsklinikken

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsvirksomhet.

Har du lyst til å jobbe i team med både erfarne og nyutdannede i et arbeidsmiljø med svært høy trivsel og gode muligheter for både faglig og personlig vekst?

Vi er en døgnavdeling som tar imot barn og ungdom opp til 18 år hjemhørende i Agder fylke. Vi har pt. 9 sengeplasser og tilbyr innleggelser til barn og unge under 18 år fra Agder. Døgnavdelingens kjernefunksjon er behandling av akutte psykiatriske tilstander med fokus på miljøterapi. 

På Ungdomsklinikken jobber vi i team for å gi barn og ungdom tverrfaglig behandling. Som psykologspesialist/psykolog jobber du i tett samarbeid med sykepleiere, vernepleiere, lege, ernæringsfysiolog, sosionom og barnevernspedagog. Vi har fokus på at barn/ungdom og foresatte er delaktige og medbestemmende i behandlingen. 


Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtale. 


Ungdomsklinikken holder til i Arendal frem til våren 2023. Vi flytter da inn i et helt nytt psykiatribygg i Kristiansand sammen med andre enheter i Klinikk for Psykisk Helse og vi ivrer etter å få deg med på laget i denne spennende prosessen. I overgangsfasen mellom å ha arbeidssted i Arendal frem til flytting til Kristiansand kan det lages overgangsavtaler mellom Ungdomsklinikken og den som ansettes

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Øyeblikkelig hjelp
 • Oppfølging av barn og unge i akutte kriser
 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat  og spesialisthelsetjenesten   
 • Det er et krav at spesialist tar ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern 
 • Spesialist må utføre spesialistoppgaver  
 • Psykologspesialist/psykolog arbeider i tverrfaglig team 
 • Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • God kunnskap om arbeid med barn og unge i kriser, familiearbeid og nettverkstenking
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel 
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig  
 • Førerkort klasse B 


Personlige egenskaper

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgavenes særskilte karakter
 • Vise pålitelighet, skape trygghet og god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Marianne Davidsen, enhetsleder, tlf. 958 31 941 og Alexandra T.H. Berglund, assisterende enhetsleder, tlf. 992 96 232.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. september 2022