Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Psykiatrisk sykehusavdeling, akuttseksjonen

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Ønsker du å jobbe i et levende og dynamisk arbeidsmiljø?

Vi søker psykologspesialist/psykolog til vår ledige stilling i akuttseksjonen! 

Akuttseksjonen har totalt 32 sengeplasser fordelt på 3 poster. Psykiatrisk akuttmottak (PAM) tar imot alle pasienter og vurderer videre behandlingsbehov. Post A og C tilbyr videre innleggelse og behandling i lukket psykiatrisk døgnpost. 


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består i å vurdere og diagnostisere pasienter som blir akuttinnlagt i Vestfold, samt å vurdere riktig videre behandlingsnivå. Dette kan være videre behandling i lukket døgnpost, samarbeid med/overføring til Vestfold Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Avdeling rus og avhengig (ARA), Barne- og Ungdomspsykiatrisk Avdeling (BUPA) eller kommunene i Vestfold. Selvmordsrisikovurderinger og voldsrisikovurderinger, er sammen med riktig og redusert bruk av tvang, viktige oppgaver.

Som ansatt hos oss har du veiledningsansvar i stillingen.

God kjennskap til akuttpsykiatri er en fordel, og kjennskap til psykisk helsevernloven og annen helselovgivning forutsettes.


Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis psykologspesialist med spesialisering innen klinisk voksenpsykologi. Erfaring fra og interesse for akuttpsykiatri og sykehuspsykiatri er en fordel
 • Må kunne håndtere varierte arbeidsoppgaver og tidvis mye å gjøre
 • Erfaring fra og interesse for akuttpsykiatri og sykehuspsykiatri er en fordel, men arbeid ved DPS er også positivt
 • God kjennskap til gjeldende lovverk, samt evne til å løse oppgaver på en faglig forsvarlig måte
 • Behersker norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig på en god måte. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning


Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig, effektiv fleksibel, og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner der kommunikasjon mellom kolleger og samarbeidsparter bidrar til å fremme samarbeidet, vektlegges
 • Er du glad i å undervise, både egen yrkesgruppe og andre, er det en fordel
 • Du har et ønske om å være med på å påvirke og utvikle voksenpsykiatrien i Vestfold
 • Du er en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Et dynamisk og levende arbeidsmiljø
 • Mulighet til å jobbe tverrfaglig og tett med andre yrkesgrupper i postene
 • Oppfølging/samtaler med avdelingspsykolog i oppstartsfasen
 • Engasjert fagmiljø bestående av erfarne spesialister i psykologi og psykiatri
 • Faste møtepunkter for faglig diskusjon/drøfting
 • Bedriftsidrettslag

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.  


Kontaktinformasjon: Truls Fagernes Olsen, avdelingspsykolog, tlf. 994 20 894 og Terje Wegger, seksjonsleder, tlf. 33 37 50 60.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. august 2022