Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder, poliklinikkene

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Aust-Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Aust-Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. DPS Aust-Agder har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

DPS Aust-Agder har et stort fagmiljø med mange overleger, psykologspesialister, psykologer og sykepleiere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

I poliklinikken har vi nå ledige 3 vikarstillinger p.g.a foreldrepermisjoner og utdanning/spesialistpermisjoner:

1 x 100 % 1 års vikariat i poliklinikken i Arendal
1 x 100 % 1 års vikariat i poliklinikken i Arendal, med Helse & arbeid
1 x 100 % 1 års vikariat i gruppeteamet i Arendal

Vennligst merk i søknaden HVOR du fortrinnsvis ønsker å jobbe!

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Arbeidsoppgaver 

 • Allmenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud til pasienter med ulike problemstillinger. Utredning, diagnostisering og behandling er sentrale oppgaver
 • Behandling gis individuelt og i gruppe
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Poliklinikken legger vekt på internt samarbeid, både faglig og kollegialt
 • Spesialister må påregne veiledning av psykologer med lisens, i spesialistutdanning og deltakelse i vurderingsteam
 • For arbeid med Helse & arbeid gjelder spesielt; arbeidsfokusert kortidsrettet poliklinisk behandling, hovedsakelig for lidelser i angst- og depresjonsspekteret
 • I gruppeteamet jobber psykologene med pasienter med personlighetsforstyrrelser. De jobber utifra Skjematerapimetoden som innebærer en behandling både individuelt og i grupper. Spesialsykepleiere jobber med DBT inn mot samme pasientgruppe, sammen med psykologer 
   

Kvalifikasjoner 

 • Gyldig lisens/autorisasjon som psykolog
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med grupper og veiledningskompetanse er en fordel
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov


Personlige egenskaper 

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet er viktige egenskaper
 • God struktur
 • God skriftlig fremstillingsevne

 
Vi tilbyr 

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon: Annette Lilletvedt, teamleder i Arendal, tlf. 37 01 44 44 og Flemming Pommer, teamleder i gruppeenheten, tlf. 37 01 44 44 og Anne Dalen, enhetsleder, tlf. 918 85 088


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. april 2019