Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Rus- og avhengighetspoliklinikk, nord

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Vil du bli vår nye kollega?

Avdeling rus og avhengighet, Rus- og avhengighetspoliklinikk, nord, har ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. 

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og
avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.   

Rus- og avhengighetspoliklinikk, nord er samlokalisert med DPS Vestfold på Linde utenfor Tønsberg, og vi har også kontorer i Horten. Poliklinikken mottar pasienter med sammensatt problematikk med ett eller flere avhengighetsskapende rusmidler, eventuelt med psykisk lidelse som tilleggsproblem. Vi gir også tilbud til pårørende av rusavhengige samt til pasienter med annen avhengighet enn rus, dette gjelder særlig spillavhengighet. 

Stillingen har for tiden arbeidssted i Horten.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter innen målgruppen
 • Samarbeid med andre yrkesgrupper og deltagelse i tverrfaglige behandlingsrelasjoner
 • Veiledning til psykologer (gjelder psykologspesialist) eller til ansatte fra andre yrkesgrupper i psykologfaglige spørsmål (gjelder psykolog) inngår også som del av arbeidsoppgavene


Kvalifikasjoner

 • Vi søker primært etter psykologspesialist i klinisk voksen eller rus
 • Psykologer som er under spesialisering i voksenpsykiatri eller rus oppfordres til å søke
 • Vi søker etter deg som har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis TSB
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.


Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som:

 • er faglig nysgjerrig, verdsetter kollegers kompetanse og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner
 • etablerer god og trygg relasjon til pasientene
 • er fleksibel og mestrer en uforutsigbar hverdag med ulike kliniske utfordringer
 • er initiativrik og kan se muligheter utenfor egne ansvarsområder
 • bidrar aktivt til et trygt, hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø
 • har din faglige forankring i evidensbasert behandling

Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad.


Vi tilbyr

 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, herunder tilrettelegging for spesialisering eller vedlikehold av oppnådd spesialitet
 • Studiepermisjon for spesialister ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • For tiden gratis parkering 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 


Kontaktinformasjon: Hallbjørg Indgaard Bruu, seksjonsleder, tlf. 975 40 326
 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
17. juli 2022