Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Helse Stavanger HF - Sola DPS / sengepost B

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fem DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.

Sola DPS holder til i flotte lokaler på Sola. Vi har ansvar for innbyggerne i bydelene Hinna, Hillevåg, Rennesøy og Finnøy i Stavanger kommune, samt kommunene Sola, Kvitsøy og Randaberg.

Sola DPS består av 3 allmennpsykiatriske sengeposter med totalt 30 senger, 2 voksenpsykiatriske poliklinikker, ambulant akutt team og ettervernspoliklinikk. Det psykologfaglige er representert med en psykologstilling pr. sengepost, en v/ ettervernspoliklinikken samt 11 psykologstillinger fordelt på voksenpoliklinikkene.

Sengepost B søker etter deg som liker å jobbe tverrfaglig i team, der pasient, miljøterapeut og individualterapeut sammen jobber mot pasientens mål. Ved å ha  fokus på pasientens egne ressurser, sikrer vi også pasientens rett til medvirkning i egen bedringsprosess, noe vi anser som essensielt for gode behandlingsforløp.

Foruten psykologspesialist/psykolog - er posten bemannet, overlege i psykiatri, lege i spesialisering, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, de fleste med videreutdanning.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 


Arbeidsoppgaver

 • Fremme det psykologfaglige perspektiv på posten og i lederteam.
 • Utredning, diagnostisering og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Deltakelse i undervisning og veiledning.
 • Polikliniske behandlingsoppgaver av utskrevne pasienter som har behov for det i en avgrenset periode.
 • Oppfølging av pakkeforløp. 


Kvalifikasjoner

 • Godkjent psykologspesialist eller autorisert psykolog.
 • Det er ønskelig at psykologspesialist innehar vedtakskompetanse. Hvis søker ikke har vedtakskompetanse, vil det legges til rette for at dette kan opparbeides.
 • Ønskelig med klinisk erfaring fra psykisk helsevern.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkerne som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens-testen, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 nivå. 


Personlige egenskaper

 • Du er en engasjert psykologspesialist eller psykolog med kompetanse på utredning, diagnostisering, behandling og tverrfaglig samarbeid innen psykisk helse.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og trives med å jobbe i tverrfaglige team der du inspirerer kollegere til stadig faglig utvikling.
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og andre samarbeidspartnere.
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner. 
 • Din personlig egnethet vektlegges. 


Vi tilbyr 

 • Avlønning etter gjeldende tariffer.
 • Godt arbeidsmiljø i lyse og trivlige lokaler.
 • Spennende faglige oppgaver med gode muligheter for læring og kompetanseheving.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Varierte velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag. 


Mangfoldserklæring

 • Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.


Kontaktinformasjon

 • Anne Farquhar, ass. avdelingsleder, tlf. 51 51 53 50
 • Liv Jorunn Vistad, postleder, tlf. 51 51 53 51
 • Petra Cozma Papatzacos, overpsykolog, tlf. 51 51 54 53
 • Øystein Enger, avdelingssjef, tlf. 51 51 53 08


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
17. juli 2022