Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Avgiftning, bygg A

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. 

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. 

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Vil du bli vår nye kollega? 

Avdeling rus og avhengighet, Avgiftning, bygg A, har ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtale. 

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus - og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.

Avgiftning, bygg A tilbyr døgnbehandling for rusmiddelavhengige over 18 år. Avgiftningsposten har 11 døgnplasser og tilbyr elektive innleggelser for avgiftning og tilrettelegging/motivasjon for videre behandling. I tillegg tar posten mot pasienter som overføres fra somatikk og psykiatri, akutte innleggelser på dagtid, samt tvangsinnleggelser etter HOL kap. 10. Posten er for tiden i et utviklingsarbeid og vil bli en avgiftnings- og akuttpost for pasienter med rusavhengighet. 


Arbeidsoppgaver 

Du deltar i den faglige og organisatoriske utviklingen av seksjonen, og bidrar til å videreutvikle den psykologfaglige rollen. Du er en viktig faglig stemme og ressurs både i det kliniske arbeidet og i arbeidet med fagutvikling. Vi ønsker at du bidrar til å videreutvikle det totale behandlingstilbudet ved seksjonen og avdelingen som helhet, herunder bistå med internundervisning for avdelingens medarbeidere. 

Arbeidsoppgavene er allsidige, og du vil møte et bredt spekter av komplekse tilstandsbilder. Du bidrar med det psykologfaglige perspektivet i tverrfaglige vurderinger av pasientene, og oppgavene innebærer blant annet kartlegging og utredning av pasienter. Veiledning av personalet og samarbeidspartnere inngår også som del av arbeidsoppgavene. Det er tett samarbeid med andre seksjoner i avdelingen. 


Kvalifikasjoner

 • Vi søker primært etter psykologspesialist i klinisk voksen eller rus
 • Psykologer som er under spesialisering i voksenpsykiatri eller rus oppfordres til å søke
 • Vi søker etter deg som har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis TSB
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge


Personlige egenskaper 

Vi søker etter deg som: 

 • er faglig nysgjerrig, verdsetter kollegers kompetanse og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner
 • etablerer god og trygg relasjon til pasientene
 • er fleksibel og mestrer en uforutsigbar hverdag med ulike kliniske utfordringer
 • er initiativrik og kan se muligheter utenfor egne ansvarsområder
 • bidrar aktivt til et trygt, hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø
 • har din faglige forankring i evidensbasert behandling

Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad.


Vi tilbyr

 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, herunder tilrettelegging for spesialisering eller vedlikehold av oppnådd spesialitet
 • Studiepermisjon for spesialister ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Gratis parkering 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 


Kontaktinformasjon: Anne Katrine Hauge, seksjonsleder, tlf. 988 65 965 og Ulrich Kratzer, avdelingspsykolog, tlf. 907 66 360.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. juni 2022