Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF, nord, Rusmestringsenheten Bastøy fengsel/Rus- og avhengighetspoliklinikk

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. 

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. 

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Vi søker psykologspesialist/psykolog til rusmestringsenheten ved Bastøy fengsel  

Kunne du tenkte deg faglig spennende og meningsfylt arbeid i utradisjonelle og vakre omgivelser? Da kan denne stillingen være av interesse: 

Avdeling rus og avhengighet, Rus og avhengighetspoliklinikk, nord har ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog ved Rusmestringsenheten Bastøy fengsel. 

Tiltredelse 01.09.22.

Rusmestringsenheten (RME) har plass til åtte mannlige innsatte som bor i et bofellesskap. Ved RME er det tre stillinger, to ruskonsulenter med sosialfaglig bakgrunn og avdelingsleder med fengselsfaglig bakgrunn. Stillingens hovedoppgave er å tilby vurdering og behandling (TSB) til de innsatte på RME. Se mer informasjon om Bastøy fengsel på kriminalomsorgen.no. Arbeidet i RME innebærer også samarbeid med øvrige ansatte i kriminalomsorgen og andre eksterne samarbeidspartnere. Blant annet har kommunen også to psykologspesialister i 50 % stilling tilstede i Bastøy fengsel.  

Stillingen er et ledd i Kriminalomsorgens helhetlige russtrategi og skal skje i et samarbeid med de regionale helseforetakene. For tiden vil 80 % av stillingen være ved Bastøy og 20 % ved Avdeling rus og avhengighet, Rus og avhengighetspoliklinikk, nord. Om ønskelig kan det sees på en annen deling av stillingen. 

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. 

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.


Arbeidsoppgaver

 • Oppgavene i RME vil være vurdering av behandlingsbehov i TSB for innsatte i Rusmestringsenheten, psykoterapi/samtalebehandling, avklare behandlingsbehov, motivasjon og behandlingstiltak etter endt soning. Det legges til rette for samarbeid med andre rusmestringsenheter. Det gjennomføres også ukentlig gruppesamtale med innsatte, sammen med personal fra Kriminalomsorgen.
 • Oppgavene ved poliklinikken vil i hovedsak være forankring i behandlingsmiljøet gjennom deltakelse i behandlingsmøter, undervisning etc. Noe klinisk pasientarbeid kan påregnes i perioder, bl.a. utredning og behandling av pasienter innen målgruppen, samarbeid med andre yrkesgrupper og deltagelse i tverrfaglige behandlingsrelasjoner.


Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis psykologspesialist
 • Psykologer med norsk autorisasjon uten spesialistkompetanse kan også søke
 • Erfaring fra fagfeltet, særlig rus, personlighets-/traumeproblematikk, er en fordel
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge


Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet 
 • Faglig trygg og selvstendig
 • Fleksibel, har gode samarbeidsegenskaper
 • Faglige forankring i evidensbasert behandling
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad


Vi tilbyr

 • Tverrfaglighet og samarbeid i unike omgivelser
 • Tilrettelegging for spesialisering eller vedlikehold av oppnådd spesialitet 
 • Studiepermisjon for spesialister ut fra gjeldende overenskomster 
 • Gode pensjons-, låne-  og forsikringsordninger, se www.klp.no 
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.  


Kontaktinformasjon: Hallbjørg Indgaard Bruu, seksjonsleder, tlf. 975 40 326 og Katarina Krokeborg, avdelingssjef, tlf. 909 88 715.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
26. juni 2022