Du er her

Psykologspesialist/Psykolog 

Akershus universitetssykehus HF - Barne- og unges psykiske helsevern BUP Grorud

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Vil du være psykologspesialist/psykolog i et aktivt fagmiljø i et spennende distrikt? 

Vi søker psykologspesialist/psykolog til 100 %  fast stilling ved poliklinikken ved BUP Grorud. Stillingen er knyttet til en av våre generalistenheter (alder 5,5 -18 år). Vi ser etter en faglig sterk og engasjert medarbeider, som har lyst til å delta i forbedringsarbeid og utvikling av vårt tilbud videre. Det er ønske om snarlig tiltredelse.

Poliklinikk for barn og unges psykiske helsevern Grorud er lokalisert ved Grorud senter og er del av et stort fagmiljø i Avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) i AHUS. Det er 9 seksjoner i avdeling BUP, hvorav 7 poliklinikker, og 2 døgnenheter.

BUP Grorud dekker bydelene Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. Poliklinikken har 36,5 årsverk, fordelt på psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og kontorfaglige.

Vi er organisert i tre geografiske generalistenheter, samt en sped-og småbarnsenhet og en kontorfaglig enhet. I tillegg har vi fire kompetanseteam: familiebasert team for spiseforstyrrelse (FBT), traumeteam, familieteam og nevroteam.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandlingstilbud til barn, ungdom og familier
 • Samarbeid og veiledning til samarbeidspartnere
 • Delta i fag-og kompetanseutvikling
 • Inngå i tverrfaglig team
 • Mulig deltakelse i seksjonens FBT-team for spiseforstyrrelser
 • For spesialister gjelder ansvar knyttet til spesialistvurdering ihht pakkeforløp, samt veiledning av psykologer under spesialisering


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist eller psykolog med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge
 • Generell utrednings-og behandlingskompetanse
 • Interesse for endringsarbeid og terapeutiske prosesser
 • Ønskelig med kompetanse eller interesse for arbeid med spiseforstyrrelser
 • Ønskelig med påbegynt spesialisering innenfor barn-og unge
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne


Personlige egenskaper

 • Selvstendighet og god evne til struktur og organisering av eget arbeid
 • God evne til samarbeid internt og eksternt
 • God arbeidskapasitet og evne til godt humør og stresshåndtering i en travel hverdag
 • Aktivt bidra til et trygt, hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø
 • Ved ansettelse vektlegges personlig egnethet  


Vi tilbyr

 • Spennende og varierte utrednings-og behandlingsoppgaver
 • Et aktivt fagmiljø med gode og erfarne kollegaer
 • Trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler
 • Lokalene er sentralt beliggende ved Grorud senter 


Kontaktinformasjon: Anita Walle-Olsen, seksjonsleder, tlf. 22 16 83 70, e-post anita.walle-olsen@ahus.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. mai 2022