Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - DPS Solvang, Allmenteamet, Kristiansand

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende. 

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF.

Vi er det desentraliserte spesialisthelsetilbudet i voksenpsykiatri for en befolkning på ca 53.000 innbyggere, og dekker tidligere Songdalen kommune samt Kristiansand kommune vest for Otra.

Avdelingen har 10,5 stilling for psykiater, 23,2 stillinger for psykolog, hvorav 16,2 er psykologspesialister. Disse betjener en døgnpost samt en poliklinikk med allmennteam, FACT-team og gruppeteam. I tillegg har vi 78 stillingshjemler med annen helsefaglig utdanning.

Avdelingen har fokus på arbeid og har 9 stillinger for jobbspesialister. Disse server ulike avdelinger i Klinikk for psykisk helse (KPH). Vi har også tiltak innen Helse og arbeid.
For spesialiseringsløp for leger er vi godkjent for de obligatoriske tjenesteområder “allmenpsykiatrisk poliklinikk” og “Rehabilitering av langtidssyke med alvorlige sinnslidelser”, samt som fordypningsklinikk innen kognitiv adferdsterapi ved angst og tvangslidelser. Vi har klinikkdekkende ansvar for OCD-behandling.

Vi har fokus på fagutvikling og har for tiden følgende pågående forskningsprosjekt:

PhD. kandidat innen OCD-behandling
PhD prosjekt: Samarbeid i Individual Placement and Support (IPS)
PhD: Brystsmerteprosjektet - effekt og kostnadsbesparelse av selvhjelpsintervensjon for pasienter med brystsmerter uten kroppslig forklaring.

Døgnposten har 20 plasser hvorav 5 administreres og disponeres av FACT-team og 2 av Akuttambulant team.

I allmenteamet har vi ledig 1 fast 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog samt ulike vikariater i 100% st. for psykolog med tiltredelse snarest mulig. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering av henvisninger og dialog med fastleger.
 • Diagnostiske vurderinger, kartlegging, utredning og behandling.
 • Behandlingsansvar for pasienter.
 • Veiledning til annet helsepersonell.
 • Delta i flerfaglig samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Delta i fagutviklings- og planleggingsarbeid.
 • Delta og bidra i undervisning.


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon.
 • Relevant spesialisering.
 • Kjennskap til gjeldende lover og regelverk.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Et engasjert og godt fagmiljø.
 • En spennende og krevende jobb.
 • Kollegialt fellesskap.
 • Mulighet for forskning.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.


Kontaktinformasjon

 • Marianne Rønberg, enhetsleder, tlf. 901 42 351 
 • Hilde Svendsen, psykologspesialist/teamleder, tlf. 38 17 48 00 
 • Per Egeland,avdelingssjef, tlf. 905 74 999


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. februar 2022