Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

BUPP Fredrikstad har ledig 2 x 100 % faste stillinger for psykologspesialist/psykolog.

BUPP Fredrikstad er en allsidig poliklinikk som gir helsehjelp til barn og unge i kommunene Fredrikstad og Hvaler. Poliklinikken består av 25 fagstillinger. 12 psykologstillinger, 2 overleger, 2 LIS-stillinger samt ulike kliniske profesjoner som pedagoger, sosionomer og familieterapeuter . Seksjonen har også 4 sekretærer. Poliklinikken ligger sentralt i Fredrikstad og vil fortsatt gjøre det når vi høsten 2022 flytter inn i nye lokaler på St Joseph.

BUPP Fredrikstad har i tillegg områdefunksjon i Østfold for behandling av tvangslidelser ( OCD).


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og ungdom med ulike psykiske vansker i henhold til pakkeforløp for barn og unge, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Tverrfaglige drøftinger i team
 • Samarbeid med kommunale instanser i Fredrikstad og Hvaler
 • Veiledningsoppgaver
 • Deltagelse i fagutvikling på seksjonen 


Kvalifikasjoner

 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi
 • Andre relevante spesialiseringer i klinisk psykologi med erfaring fra barn og unge vil også bli vurdert
 • Norsk autorisasjon 


Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for å jobbe med barn og ungdom
 • Søkere må kunne jobbe systematisk - både selvstendig og i team
 • Søkere må beherske skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
 • Ved ansettelse vil personlig egnethet samt gode samarbeidsevner bli særlig vektlagt 


Vi tilbyr

 • En spennende og krevende jobb i et fagmiljø med høy kompetanse
 • Et godt samarbeidsmiljø med et stort engasjement
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP 


Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Eivind Z Berg, seksjonsleder, tlf. 915 94 972.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. februar 2022