Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

Er du psykologspesialist eller psykolog og har lyst til å arbeide med barn og ungdom i et godt, tverrfaglig kollegium bør du vurdere denne stillingen.

For å styrke satsingen mot nyhenviste pasienter, bidra til å redusere uønsket ventetid og skape bedre flyt i pasientbehandlingen ønsker vi å styrke bemanningen.

Ved BUPP Sarpsborg er det fra før 18 behandlerstillinger totalt, fordelt på 19 personer. Dine kollegaer vil være leger, sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, pedagoger og flere fra din egen faggruppe. Mange har klinisk videreutdanning og flere har spesialistkompetanse.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg (BUPP Sarpsborg) har som oppdrag å utrede og behandle barn og unge i alderen 0 -18 år hvor det mistenkes eller foreligger kjent psykisk lidelse. Alle pasienter som tas inn til utredning eller behandling er vurdert og gitt rett i henhold til Prioriteringsveileder - psykisk helsevern for barn og unge. Pasientene følger gjeldende pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge.


Arbeidsoppgaver  

 • Kartlegge, utrede og behandle pasienter i henhold til faglige retningslinjer, gjeldende lovverk og pakkeforløp
 • Gjennomføre normerte tester
 • Terapeutisk arbeid   
 • Foreldrearbeid, -terapi, veiledning psykoedukasjon
 • Samarbeid med kommunale instanser som skole, barnevern, PPT og andre 
 • Samarbeid med andre enheter i avdeling BUPP/HABU 
 • Deltakelse i tverrfaglige drøftinger
 • Journalføring, inkl. rapport- og epikriseskrivnig 


Kvalifikasjoner  

Vi søker medarbeidere med norsk autorisasjon, primært godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykologi 

Samtidig ser vi etter deg som har:

 • Kompetanse og erfaring fra tidligere arbeid med våre pasientgrupper
 • Utredningskompetanse, gjerne også nevropsykologisk
 • Kompetanse/erfaring/interesse for spesielle pasientgrupper som f.eks.:◦Barn med autismespekterforstyrrelser 
 •  - Sped- og småbarn
 •  - Samspillsarbeid
 •  - Traumeutsatte barn 
 •  - Barn med tilknynings- og relasjonsvansker
 •  - Barn med spiseforstyrrelser
 •  - Barn med atferdsvansker 
 •  - Annet 


Personlige egenskaper  

Du som søker stillingen bør:

 • Like å samarbeide med andre fagpersoner og samtidig mestre selvstendig arbeid
 • Kunne balansere seriøsitet og faglighet med humor og latter rundt lunsjbordet 
 • Kunne bidra med egne meninger og kompetanse og samtidig være åpen for andres innspill og bruke disse til pasientens beste og egen læring
 • Være en stabil kollega som er til å stole på og samtidig evne å be om innspill, hjelp og bistand ved behov
 • Evne å innrette deg etter gjeldende regler og rutiner og samtidig være fri til å stille spørsmål og bidra til utvikling
 • Være åpen, respektere forskjeller og kunne dra i lag ved å by på egen kunnskap og kompetanse   
 • Mestre en travel arbeidshverdag med høyt arbeidspress 


Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer
 • Dedikerte kollegaer med en utpreget stå-på-vilje 
 • Godt faglig nivå og en arena for læring og utvikling
 •  - For tiden er vi opptatt av å øke kapasiteten på gruppeterapi, traumebehandling, arbeidet med sped og småbarn samt behandling av spiseforstyrrelser
 •  - Kurs/utdanning innen disse områdene vil bli vurdert for de som viser interesse det samme gjelder familieterapeutisk kompetanse
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP


Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Thorbjørn Pedersen Haglo, seksjonsleder, tlf. 69 86 98 00, e-post xhohag@so-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. januar 2022