Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Sykehuset Østfold HF - DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester indre Østfold

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

DPS nordre Østfold, Askimklinikken flyttet til nyoppussede lokaler i Indre Østfold Helsehus. Helsehuset ligger sentralt i Askim og i gangavstand fra togstasjonen. Askim klinikken dekker et opptaksområde på 60 000 innbyggere i Indre Østfold. Vi er samlokalisert med TSB (tverrfaglig rusbehandlinga ) og BUP ( barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). 

Poliklinikken består av 28 engasjerte ansatte med forskjellig yrkesbakgrunn. Vi er under stadig vekst og videreutvikling for å kunne yte tilpassede, tilgjengelige og fleksible tjenester overfor målgruppen. Dette innebærer videreutvikling av eksisterende behandlings- og samarbeidsmodeller, herunder gruppetilbud, veiledet internettbehandling og ambulant virksomhet.


Arbeidsoppgaver  

 • Utredning/kartlegging
 • Pasientbehandling individuelt og i grupper
 • Veiledning av psykologer og kollegaer
 • Samarbeid med andre enheter og seksjoner i DPS nordre Østfold, samt primærhelsetjenesten i kommune


Kvalifikasjoner  

 • Norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring fra voksne vil bli vektlagt 
 • Gjerne MBT/ EMDR og traumekompetanse
 • Kjennskap til DPS-struktur og bred klinisk erfaring
 • Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper  

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet


Vi tilbyr  

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Utviklende fagmiljø
 • Klinisk veiledning
 • Kurs og utdanninger etter inngåtte avtaler 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP


I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
  
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
  
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere


Kontaktinformasjon: Unni Rambøl Dybvik, seksjonsleder, tlf. 934 81 074.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. desember 2021