Du er her

Psykologspesialist/psykolog

St. Olavs hospital - Klinikk psykisk Helsevern, BUP poliklinikk Orkanger

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no  

Barne- og ungdompykiatrisk avdeling (BUP) er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

BUP Poliklinikk Orkanger ligger sentralt på Orkanger i Orkland kommune, ca 30 minutter fra Trondheim. Vi er 29 ansatte, og er tverrfaglig sammensatt med leger, psykologer, sosionomer og pedagoger. Du har nå muligheten til å få jobbe med barn og ungdom i alderen 0-18 år og deres familier.

Det er ledig 1 fast 100 % stilling som Psykologspesialist/psykolog ved BUP poliklinikk Orkanger med oppstart 01.02.2022, eller etter avtale med seksjonsleder.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier ihht. gjeldende lover og retningslinjer
 • Gi veiledning og konsultasjon til ulike samarbeidspartnere
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, og eventuelt gi eller motta veiledning
 • Delta i klinikkens utviklings-, forsknings- og undervisningsarbeid


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier, men ikke et absolutt krav
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner vil bli vektlagt, slik som evne til å delta konstruktivt og positivt i samarbeid internt og eksternt
 • Fleksibel og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Interesse for kompetansebygging og fagutvikling
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting


Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et utviklende og godt fagmiljø med gode muligheter for videreutdanning
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Lønn i hht. gjeldende overenskomst
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift


Kontaktinformasjon: Ingrid Skjetne, seksjonsleder, tlf. (+47) 72 82 94 50.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. desember 2021