Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - DPS Lister, Kvinesdal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Midt mellom Stavanger og Kristiansand ligger Kvinesdal, ei bygd på ca. 6000 innbyggere. Det er et rikt kulturliv og flotte turområder, blant annet Utsikten golfpark og nyere svømmehall.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister, og er en avdeling i “Klinikk for psykisk helse og rus” ved Sørlandet sykehus HF. Til sammen dekker DPS Lister de 6 vestligste kommunene i Agder. Kommunene har en befolkningstetthet på ca. 40.000 innbyggere.

DPS Lister Kvinesdal består av en allmenn psykiatriskavdeling for innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Avdelingen består av ulike team:

- Døgnavdelingen har 12 døgnplasser der det er 8 plasser til allmenn psykiatriske og 4 plasser til medikament uavhengig tilbud.

- Ambulant Akutteam og FACT-team    

- Dagavdeling m/gruppetilbud som blant annet består av angst team, MCT,  B4DT og fysisk aktivitet.  

- IPS team har tilknytning til de ulike poliklinikkene

Det er i tillegg poliklinikker i Flekkefjord og Farsund

Vi har ledig 3 x 100 % faste stillinger for psykologspesialist/psykolog i Kvinesdal

Oppgi i søknaden hva du ønsker å jobbe med;  døgnavdeling, FACT- team eller dagavdeling med gruppetilbud. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk kartlegging og utredning i forhold til å tilrettelegge og gjennomføre behandlingstiltak jamfør pakkeforløpet.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og det daglige teamarbeidet.
 • Delta i tverrfaglig utviklingsarbeid og planlegging.
 • Samarbeid med ulike interne og eksterne team.


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist, norsk autorisasjon som psykolog, eller psykolog med lisens.
 • Ønskelig med spesialisering. 
 • Grunnleggende IKT kunnskaper og gode dokumentasjonsferdigheter.
 • Beherske språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Kjenne til norsk lovverk.
 • Førerkort klasse B.  


Personlige egenskaper

 • Vi ønsker  en person med faglig interesser, faglig  kunnskap og gode samarbeidsevner og som kan medvirke til et godt fag og arbeidsmiljø.
 • Vi ønsker videre en person som vil være med å utvikle vårt tjenestetilbud for å møte morgendagens utfordringer.
 • Må evne til fleksibilitet og selvstendighet. 
 • Personlig egnethet vektlegges.


Vi tilbyr

 • Et veldig godt og inkluderende, faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • P.t. 4 mnd. studiepermisjon m/lønn hvert 5.år for psykologspesialister.
 • For ikke-spesialister legges forholdene til rette til tilegning av relevant spesialitet.
 • Vi kan tilby et tverrfaglig spennendene arbeidsmiljø, godt samarbeidsklima og god administrativ støtte.
 • Jobben er utfordrende og mange varierte oppgaver, med gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Du vil ha mulighet til å tenke framtidsrettet, og sammen med ledelsen og flinke medarbeidere, videreutvikle tilbudet for pasientene.
 • Gode lønnsbetingelser og ansettelse etter avtale.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 • Medlemskap i KLP.


Kontaktinformasjon: Linn Berstad, enhetsleder, tlf. 452 52 410.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. november 2021