Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Betanien Sykehus AS - Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Betanien sykehus AS har driftsavtale med Helse Vest RHF, og består av enhet psykisk helse (DPS og BUP) og enhet somatikk (laboratorie, dagkirurg og røntgen). Betanien sykehus har ca. 200 årsverk. Sykehuset er heleid av Stiftelsen Betanien Bergen, som er en selvstendig og selveiende stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver i tillegg Betanien barnehage og Betanien rehabilitering og sykehjem. Samtlige virksomheter er lokalisert i Fyllingsdalen i Bergen.

Betanien DPS betjener bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen, med en befolkning på ca 70 000 mennesker. DPS’et er organisert i 4 avdelinger:   

Avdeling allmennpsykiatri døgn,
Avdeling psykose døgn,
Psykosepoliklinikk/FACT-team og
Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP).

VOPs kjerneoppgavene er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørende, veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell.

Vi ønsker å ansette to psykologspesialister, eller psykologer til vår poliklinikk som til sammen har 30,5 behandlerstillinger. Avdelingene er tverrfaglig sammensatt av leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut og klinisk sosionom. Kollegagruppen har høy kompetanse, og det er god spesialistdekning innen alle profesjoner.

Poliklinikken er organisert i to allmennteam, ett DBT-team og et Akutt Ambulant team. Vi er ambisiøse i vårt arbeid med å utvikle et moderne, målrettet og hjelpsomt psykisk helsevern. For søkere som ikke er spesialister tilbyr vi helhetlig opplegg for spesialisering med tilrettelegging for kurs og nødvendig praksisrotasjon.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser.
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • For spesialist: Veiledning av psykologer i spesialiseringsløp.


Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som psykolog og være godkjent spesialist i klinisk psykologi.
 • Psykologer uten spesialistgodkjenning kan også komme i betraktning. Du behersker norsk språk og har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.


Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som aktivt deltar i vårt utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud.
 • Du er strukturert, nysgjerrig og nytenkende, har stor arbeidskapasitet og trives i en hektisk arbeidshverdag.
 • Du deltar i arbeid med å utvikle behandlingsmetoder.
 • Du er interessert i fagutvikling og forbedring, og lærer gjerne behandlingsformer som EMDR, 4 dagers angstbehandling, Arbeidsrettet behandling, og du ønsker å bidra i utvikling og etablering av virksomme behandlingsformer.
 • Du er trygg på å jobbe selvstendig så vel som i team.
 • Din personlige egnethet tillegges avgjørende vekt.
 • Du er ambisiøs både på egne og klinikkens vegne.
 • Du har evne til omstilling, samarbeid og fleksibilitet og bidrar til et godt arbeidsmiljø.


Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende behandlingsoppgaver.
 • Deltakelse i målrettet arbeid med å utvikle behandlingstilbud til beste for en stor befolkning.
 • Et godt, åpent og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale / tariff.
 • Nært samarbeid mellom sengeposter og poliklinikk.
 • Søkere som ikke er spesialister tilbys helhetlig spesialiseringsløp og kvalifisert veiledning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gratis parkering på eiendommen.
 • Fri tilgang til velutstyrt treningslokale.
 • Fleksitid.
 • Sykehuset har videreført IA avtalens ordninger.
 • Psykologspesialister opparbeider seg spesialistpermisjon etter  gjeldene overenskomst.

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gratis parkering på eiendommen.

 

Mangfoldserklæring

Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 


Kontaktinformasjon: Thomas Høiseth, poliklinikkleder, tlf. 959 36 985, e-post thomas.hoiseth@betaniensykehus.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
29. oktober 2021