Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Poliklinikk i Grimstad

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmennpsykiatrisk spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år som har en psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling i poliklinikken, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende, og til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Østre del av Agder fylket.

DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Tvedestrand og Grimstad, samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. I denne enheten pågår det nå et spennende arbeid med tanke på utvikling av fagteam. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser, og en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

DPS Østre Agder har et stort fagmiljø med mange psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og overleger/psykiatere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

I poliklinikken har vi nå ledige 1 x 100 % fast psykologspesialist/psykolog stilling i Grimstad.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver 

 • Allmenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud til pasienter med ulike problemstillinger. Utredning, diagnostisering og behandling er sentrale oppgaver
 • Behandling gis individuelt og i gruppe
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Poliklinikken legger vekt på internt tverrfaglig samarbeid
 • Spesialister må påregne å gi veiledning, bistå andre behandlere i vurderingssamtaler, samt deltakelse i vurderingsteam.


Kvalifikasjoner 

 • Gyldig autorisasjon
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende “Bergenstesten”
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov


Personlige egenskaper 

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet er viktige egenskaper
 • God struktur
 • God skriftlig fremstillingsevne


Vi tilbyr 

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale


Kontaktinformasjon: Karina V Danielssen, teamleder/psykologspesialist, tlf. 913 57 879 og Annette Lilletvedt, konstituert enhetsleder/psykologspesialist, tlf. 900 36 718.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
2. november 2021