Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Sørlandet sykehus - DPS Lister, poliklinikk Farsund

- Trygghet når du trenger det mest  Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

 

Les mer om oss på www.sshf.no

DPS Lister tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for voksne, både dag- og døgnbehandling. Vi dekker de 6 vestligste kommunene i Vest-Agder. Opptaksområde er ca 36.000 innbyggere. DPS Lister har kliniske enheter i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal.

Ved vår poliklinikk vektlegger vi psykodynamisk tilnærming. Spesielt nevnes affektbevissthet og mentalisering. Vi er medlem i Nettverk for Personlighetsforstyrrelser. Vårt team gir et behandlingstilbud til pasienter med allmennpsykiatriske tilstander, både ved gruppe- og individuell behandling. Teamet har spesialkompetanse på personlighetsforstyrrelse/gruppeterapibehandling, i tillegg til flere psykoterapiformer.

Fagutvikling og kollegial drøfting prioriteres høyt i enheten.

Vi har ledig:
- 100 % st. fast som psykologspesialist/psykolog. Startdato etter avtale.

Stillingen er ved DPS Lister, poliklinikk Farsund.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter innen psykisk helsevern for voksne
 • Bidra faglig gjennom veiledning i det daglige teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Oppbygging av et godt psykologfaglig miljø i klinikken er høyt prioritert

 
Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring er en fordel
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden


Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med en psykologspesialist/psykolog som er fleksibel, har gode samarbeidsevner, liker å jobbe i tverrfaglig team og med variert psykiatrisk problematikk, og som kan jobbe selvstendig
 • Det er en forutsetning med gode relasjonsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges

 
Vi tilbyr 

 • Veiledning med psykologspesialist
 • Gode kurs- og kompetansehevingsvilkår
 • Et godt fagmiljø i en spennende organisasjon i endring
 • Lønn etter avtale
 • Kollegial drøfting

Kontaktinformasjon: Magne Vegge, enhetsleder, tlf. 930 47 891.

- Trygghet når du trenger det mest
 Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen


 

Arbeidssted
Sørlandet sykehus - DPS Lister, poliklinikk Farsund
Søknadsfrist
3. mars 2019