Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Helse Stavanger HF - Sola DPS poliklinikk

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.

Sola DPS har ansvar for innbyggerne i Hinna, Hillevåg, Rennesøy, Finnøy bydeler i Stavanger kommune, Sola kommune, Kvitsøy kommune og Randaberg kommune.

Sola DPS består av 3 sengeposter med totalt 30 senger, to allmennpsykiatriske poliklinikker, ambulante akutteam, eMeistring og ettervernspoliklinikker.

Stillingen som psykologspesialist/psykolog er i allmennpsykiatrisk poliklinikk på Sola. Poliklinikken består av 15 ansatte fordelt på psykologer, leger og høgskoleutdannede. I tillegg har allmennpsykiatrisk poliklinikken tilbudet “helse og arbeid” og eMeistring.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Arbeidsoppgaver 

 • Selvstendig utrednings-, behandlings- og veiledningsansvar
 • Bistå annet fagpersonell med nødvendig psykologfaglig kompetanse vedr. diagnostisering, kartlegging med psykologfaglige verktøy, samt bistå med innspill i behandlingsprosessen ved forespørsel
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Deltakelse i undervisning og veiledning
 • Være med å utvikle gruppetilbud og fungere som gruppeterapeut
 • Psykologspesialister forventes å ha psykologer under spesialisering i veiledning


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon
 • Psykologspesialist eller erfaren psykolog påbegynt spesialistløp innenfor klinisk voksenpsykologi
 • Erfaring med psykoterapi fra poliklinikk
 • Videreutdanning innenfor kognitiv terapi, gruppeterapi eller annen relevant videreutdanning
 • Ønskelig med vedtakskompetanse
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå


Personlige egenskaper 

 • Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Du innehar evnen til å være en god veileder og kunnskapsformidler
 • Du er opptatt av å videreutvikle deg som terapeut og evner å se på ditt eget bidrag i terapisettingen
 • Du er raus og respektfull i møte med kolleger, pasienter og andre samarbeidsparter
 • Du evner å verdsette kollegers kompetanse og erfaring og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner
 • Du er initiativrik og kan se muligheter utenfor egne ansvarsområder


Vi tilbyr 

 • Avlønning etter gjeldende tariffer
 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for læring og kompetanseutvikling
 • Undervisning og veiledning
 • Lyse og trivelige lokaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag


Kontaktinformasjon: Anna Katharina Marie Holmberg Höglind, konstituert poliklinikkleder, tlf. 51 51 53 08, e-post anna.katharina.marie.holmberg.hoeglind@sus.no og Petra Cozma Papatzacos, overpsykolog, tlf. (+47) 51 51 54 53.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
21. juni 2021