Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Vestre Viken - BUPA Seksjon for utredning

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Ledig stilling som psykologspesialist/psykolog i 100 % fast stilling. 

Seksjon for utredning består av en døgnenhet og et ambulant psykoseteam. Døgnenheten har fire sengeplasser. Vi har elektive innleggelser etter henvisning fra de andre seksjonene i BUPA.

Seksjonen har et spesielt ansvar for utredning og stabilisering av ungdom med mistanke om eller etablert alvorlig psykisk lidelse/ psykosetilstand. Det er et fleksibelt samarbeid mellom døgnenheten og ambulant psykoseteam.

Seksjonen har erfarne behandlere med bred kompetanse på utredning og behandling. I utredningssakene samarbeider vi tett med Seksjon for nevropsykiatri.

Stillingen er tilknyttet  døgnenheten, men  det må også forventes noe oppgaver rettet mot ambulant team. Seksjonen er godkjent for TPH. 

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner: Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning og Seksjon for Nevropsykiatri beliggende i Drammen og Seksjon for behandling i Bærum. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning.

Alle seksjoner i avdelingen er tverrfagligsammensatt og har ansatte med bred erfaringsbakgrunn. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosjekter, dialogbaserte inntak og forprosjekt FACT Ung.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og stabilisering
 • Tverrfaglig team-arbeid
 • Samarbeid med andre seksjoner i spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med førstelinjetjenesten 
 • Undervisning og evt. veiledning
 • Utviklings- og kompetansearbeid
 • Vedtaksarbeid 


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist. Psykolog som ikke er ferdig spesialist er også velkommen til å søke
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser og komplekse sammensatte tilstander
 • Erfaring fra arbeid med ungdom 
 • Vedtakskompetanse er ønskelig


Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner
 • Norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Evne til å skape trivsel i en travel jobbhverdag
 • Fleksibilitet 


Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fagmiljø med høy kompetanse
 • Det er et stort psykologfaglig miljø i avdelingen
 • Ukentlige lege/psykologmøter
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og kompetanseheving
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
 • Lønn etter gjeldende tariff 
   

 

 • Politiattest må foreligge før tiltredelse
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25.
 • Ved eventuell intern rekruttering kan det bli ledige vikariater. 


Kontaktinformasjon: Tone Kjensmo, enhetsleder, tlf. 481 55 976, e-post sbkjen@vestreviken.no og Inge Abel Gundersen, seksjonsleder, tlf. 915 67 528.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
18. juli 2021