Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Allmennpsykiatrisk poliklinikk C

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Vil du være med å styrke og utvikle vårt fagmiljø? Vi søker etter en engasjert og dyktig medarbeider.

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester. Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at pasientene har en aktiv medvirkning i sin behandling, gjerne i samarbeid med sine pårørende, og best mulig utnytter sine ressurser og muligheter for mestring.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk C er lokalisert på Nøtterøy og har spesialkompetanse innen utredning/behandling av affektive lidelser. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt og disponerer 24,5 årsverk. Poliklinikkenes består av fire team; ISTDP, Act, CBT og psykodynamisk team. Poliklinikken ledes av psykologspesialist. De som arbeider her har særlig erfaring med og kompetanse på denne pasientgruppen og behandlingsmetodikk.  


Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer           


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist/psykolog 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper 

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen         


Vi tilbyr 

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon: Sondre Hasvold, seksjonsleder, tlf. 948 30 835.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. mai 2021