Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Poliklinikk Øst, Tvedestrand

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmennpsykiatrisk spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse.

Avdelingen har tre enheter; døgnenhet, ambulante tjenester og poliklinikk/gruppebehandling. De tre allmennpsykiatriske polikliniske team er lokalisert i Tvedestrand, Arendal og Grimstad og tilbyr spesialisert utredning og behandling. Teamet for gruppebehandling er basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Enhet for ambulante tjenester består av et ambulant akutteam (AAT) som tilbyr akuttkriseintervensjon og FACT team for behandling av psykoselidelser. Døgnenhet har tilbud for alle typer psykiatriske lidelser. Avdelingen tilbyr også råd, veiledning og samarbeid med pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Østre Agder har et stort fagmiljø med mange psykologer, psykologspesialister, spesialsykepleiere og overleger. Avdelingen tilrettelegger for spesialistutdanning til psykologer og leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

I poliklinikken har vi nå ledige 1 x 100 % fast psykologspesialist/psykolog stilling i Tvedestrand

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver 

 • Allmenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud til pasienter med ulike problemstillinger. Utredning, diagnostisering og behandling er sentrale oppgaver
 • Behandling gis individuelt og i gruppe
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Poliklinikken legger vekt på internt samarbeid, både faglig og kollegialt
 • Spesialister må påregne veiledning av psykologer, i spesialistutdanning og deltakelse i vurderingsteam


Kvalifikasjoner 

 • Gyldig lisens/autorisasjon som psykolog
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende “Bergenstesten”
 • Erfaring med grupper og veiledningskompetanse er ønskelig
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet og god kompetanse
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov


Personlige egenskaper 

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid, internt og eksternt
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet er viktige egenskaper
 • God struktur
 • God skriftlig fremstillingsevne


Vi tilbyr 

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale


Kontaktinformasjon: Mette Vaarning, teamleder/psykologspesialist, tlf. 918 46 094 og Anne Dalen, enhetsleder, tlf. 918 85 088.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. mai 2021