Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A
Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte
DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.
 
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, to psykose døgnposter og seks poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.
 
DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.
 
Allmennpsykiatrisk poliklinikk A er en av tre allmennpoliklinikker. Poliklinikken holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på angstlidelser og ADHD. Angstteamet tilbyr 4-dagersbehandling av OCD, panikklidelse og sosial fobi. Det tilbys også e-mestring og individualterapi. Utredningen er systematisk og tidseffektiv, og all behandling som tilbys er kunnskapsbasert og evalueres jevnlig innenfor pakkeforløpsfrister.

ADHD-teamet utreder og behandler ADHD. Utredningen er systematisk og rask og ligger normalt godt innenfor pakkeforløpsfristene. I tillegg til medikamentell behandling, tilbyr vi to-timers psykoedukasjonskurs og manualbasert kognitiv gruppebehandling for ADHD.  ADHD-teamet består av fire overleger, to psykologspesialister, to lis leger, to psykologer og en klinisk sosionom. Teamet holder høyt faglig nivå og har et svært godt samarbeidsklima. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk A har følgende ledige stillinger; 
1 x 100 % fast psykologspesialist/psykolog med autorisasjon


Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for faggruppen sin, studenter og andre yrkesgrupper
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner
 • Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men sterk interesse for fagfeltet og særskilt egnethet kan veie tyngre
 • Sertifisering som terapeut  i 4 dagers behandling (B4DT) kan være en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge  

Personlige egenskaper
 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen

Vi tilbyr
 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • Nødvendig kurs og veiledning for å kunne utføre oppgavene, herunder opplæring for å bli 4-dagers-terapeut
Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.   
 

Kontaktinformasjon: Livia Mihaela Taran, seksjonsleder, tlf. 485 10 946.
 
 
Søknadsfrist
4. mars 2021